Wat staat er op uw pensioenoverzicht?

Bouwt u pensioen op bij SPW? Dan ontvangt u jaarlijks vanaf mei een pensioenoverzicht (UPO) van ons. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende onderdelen die op uw pensioenoverzicht staan. Per onderdeel leggen we u uit wat dit betekent.

Op uw pensioenoverzicht ziet u onder de kop ‘Bij pensionering’ uw opgebouwde pensioen. Dit is het bedrag dat u tot en met het voorgaande jaar heeft opgebouwd. Stel dat uw dienstverband is beëindigd op deze datum, dan is dit de uitkering die u jaarlijks kunt verwachten als u met pensioen gaat. Het is een brutobedrag. Hierover betaalt u dus nog belasting en premies.

Op uw pensioenoverzicht ziet u onder de kop ‘Bij pensionering’ het bedrag dat u bereikt als u met pensioen gaat op basis van de huidige pensioenregeling. Het is een brutobedrag. Hierover betaalt u dus nog belasting en premies. Dit bedrag krijgt u als:

  • u op uw pensioenleeftijd met pensioen gaat (dus niet eerder of later); 
  • u tot uw pensioenleeftijd pensioen opbouwt bij SPW; 
  • er tot de pensioendatum niets verandert in de pensioenopbouw bij SPW.
Op uw pensioenoverzicht ziet u onder de kop ‘Bij uw overlijden’ wat uw eventuele partner en kinderen ontvangen als u overlijdt. U ziet daar de pensioenuitkering die zij ontvangen als u overlijdt vóór uw pensioendatum en ná uw pensioendatum. Deze uitkering wordt lager als u voor uw pensioendatum uit dienst gaat.
Op uw pensioenoverzicht ziet u onder de kop ‘Bij arbeidsongeschiktheid’ welke aanvullend bedrag u ontvangt op de WIA-uitkering die u van de overheid krijgt. Lees hier meer over arbeidsongeschiktheid en pensioen.
Uw pensioen behoudt zijn waarde als het meegroeit met de stijging van de prijzen. Dit verhogen van de pensioenen noemen we ‘toeslagverlening’. Het bestuur van SPW verleent alleen toeslag als SPW genoeg geld heeft. U heeft dus niet automatisch recht op een jaarlijkse verhoging van uw pensioen. Lees meer over de verhogingen van de afgelopen jaren.
Op uw pensioenoverzicht ziet u onder de kop ‘Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd’ welke gegevens wij hebben gebruikt voor de samenstelling van uw pensioenoverzicht. Deze gegevens halen wij uit onze administratie. Uw salarisgegevens krijgen wij van uw werkgever.

De factor A is het bedrag waarmee uw pensioen het afgelopen jaar is gegroeid. U heeft de factor A nodig als u een lijfrenteverzekering heeft. 

Let op:

  • Bij uw belastingaangifte moet u uw factor A uit het jaar ervoor invullen. Bijvoorbeeld: bij uw belastingaangifte over 2020 vult u uw factor A van 2019 in. Die vindt u op uw UPO uit 2020. 
  • Krijgt u meerdere pensioenoverzichten? Tel dan de factor A-bedragen bij elkaar op.