Vragen over uw pensioenoverzicht

Bouwt u pensioen op bij SPW? Dan ontvangt u jaarlijks vanaf mei een pensioenoverzicht (UPO) van ons.

Als u bij SPW pensioen opbouwt, ontvangt u jaarlijks het pensioenoverzicht. Het UPO wordt jaarlijks vanaf april verstuurd.
Ja. Als uw deelname bij SPW eindigt, dan ontvangt u nog eenmaal een pensioenoverzicht over dat jaar. Daarna ontvangt u eens in de vijf jaar een pensioenoverzicht.

De pensioenaangroei (factor A) van het afgelopen jaar vindt u in uw meest recente pensioenoverzicht. Ook staat uw Factor A op Mijn SPW.
Wilt u de pensioenaangroei weten van voorgaande jaren? Kijk dan in de pensioenoverzichten van voorgaande jaren. Deze vindt u terug op Mijn SPW

Uw registratienummer staat in uw pensioenoverzicht, in het eerste informatiekader, of in uw uitkeringsspecificatie.
Ja, u mag ook voor of na uw 68e met pensioen gaan. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om met pensioen te gaan op 63-jarige leeftijd. Kijk op de pensioenplanner welke gevolgen dit voor uw pensioen heeft.
Staan de gegevens van uw partner niet op de eerste pagina van het overzicht? Dit betekent dat uw partner niet in ons administratiesysteem is opgenomen. Wilt u hem of haar in aanmerking laten komen voor partnerpensioen bij uw overlijden? Meld uw partner dan aan voor partnerpensioen. Heeft u uw partner in het verleden al bij SPW aangemeld? Neem dan contact met ons op.
Als u vóór 1 januari 1980 in dienst bent getreden bij een aangesloten werkgever, staat 1 januari 1980 vermeld als indiensttredingdatum. De vorige administrateur van SPW, het GAK, hield tot 1980 de opgebouwde pensioenaanspraken bij. Maar niet de periode van deelneming. Aanspraken van voor die tijd zijn uiteraard wel opgenomen in uw pensioenaanspraken.
We hebben uw pensioen berekend met de gegevens die bij ons bekend zijn. Kloppen uw gegevens niet? Neem dan contact met ons op
Uw waardeoverdracht staat inderdaad niet apart vermeld. Als de waardeoverdracht voor 31 december van het afgelopen jaar is afgehandeld, is die verwerkt in de pensioenbedragen.
Op mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien bij welke pensioenfondsen en verzekeraars u pensioen heeft opgebouwd en wat de hoogte daarvan is. U vindt hier ook de AOW-bedragen.