Kans op verlagen van pensioen

Om de kans op verlagen van pensioen te berekenen gaan we uit van 5.000 toekomstscenario’s ten aanzien van de rente, beleggingsrendementen en inflatie. Het aantal scenario’s waarin de komende vijf tot zes jaar minimaal één keer wordt verlaagd gedeeld door 5.000 bepaalt de kans op verlagen van pensioen.

Op basis van de resultaten achten wij de kans beperkt dat wij in de komende jaren uw pensioen moeten verlagen.