Kans op verlagen van pensioen

Om de kans op verlagen van pensioen te bepalen gaan we uit van 5.000 toekomstscenario’s ten aanzien van rente, beleggingsrendementen en inflatie. Het aantal scenario’s waarin de komende vijf tot zes jaar minimaal één keer wordt verlaagd gedeeld door dit aantal scenario’s bepaalt de kans op verlagen van pensioen.

Op basis van de resultaten verwachten wij nu dat wij in de komende jaren uw pensioen zullen moeten verlagen.

Onze dekkingsgraad is namelijk verslechterd door de problematische situatie op de financiële markten op dit moment als gevolg van de coronacrisis. Wij blijven ons best doen om korten van pensioenen te voorkomen.

Onze financiële situatie eind 2020 bepaalt pas of een nieuw herstelplan en aanvullende maatregelen nodig zijn in 2021. Dat weten wij nu nog niet. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte.