Kans op verhogen van pensioen

Het indexatieresultaat is een graadmeter die aangeeft in welke mate verhoging van pensioen kan worden waargemaakt in de komende vijf tot zes jaar. Om het indexatieresultaat te bepalen wordt de verwachte pensioenverhoging vergeleken met de maximaal te verlenen verhoging. Voor actieve deelnemers is loonstijging de maximale toeslag, voor inactieven de prijsstijging.

Het indexatieresultaat is het gemiddeld over beide groepen. Het indexatieresultaat berekenen we voor 5.000 mogelijke toekomstscenario’s ten aanzien van rente, beleggingsrendementen en inflatie. Uit deze 5.000 resultaten selecteren we vervolgens de mediaan (=midden van de verdeling).

Op basis van de resultaten verwachten wij dat wij in de komende jaren uw pensioen niet kunnen indexeren.

Onze dekkingsgraad is namelijk verslechterd door de problematische situatie op de financiële markten op dit moment als gevolg van de coronacrisis. Wij blijven ons best doen om korten van pensioenen te voorkomen.

Onze financiële situatie eind 2020 bepaalt pas of een nieuw herstelplan en aanvullende maatregelen nodig zijn in 2021. Dat weten wij nu nog niet. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte.