Kans op verhogen van pensioen

Het indexatieresultaat is een graadmeter die aangeeft in welke mate verhoging van pensioen kan worden waargemaakt in de komende vijf tot zes jaar. Om het indexatieresultaat te bepalen wordt de verwachte pensioenverhoging vergeleken met de maximaal te verlenen verhoging. Voor actieve deelnemers is loonstijging de maximale toeslag, voor inactieven de prijsstijging.

Het indexatieresultaat is het gemiddeld over beide groepen. Het indexatieresultaat berekenen we voor 5.000 mogelijke toekomstscenario’s ten aanzien van rente, beleggingsrendementen en inflatie. Uit deze 5.000 resultaten selecteren we vervolgens de mediaan (=midden van de verdeling).

Wij verwachten dat wij in de komende jaren uw pensioen gedeeltelijk kunnen indexeren.