Kans op verhogen van pensioen

Het indexatieresultaat is een maatstaf die aangeeft in hoeverre de ambitie om het pensioen te verhogen kan worden waargemaakt in de komende vijf tot zes jaar. Om het indexatieresultaat te bepalen wordt de verwachte verhoging afgezet tegen de maximaal te verlenen verhoging. Voor actieven is de loonstijging de maximale toeslag, voor inactieven de prijsstijging. Het indexatieresultaat is een gemiddelde over beide groepen. Het indexatieresultaat berekenen we voor 5.000 mogelijke toekomstscenario’s ten aanzien van de rente, beleggingsrendementen en inflatie. Uit deze 5.000 resultaten selecteren we vervolgens de mediaan (= midden van de verdeling).

Op basis van de resultaten verwachten wij dat wij in de komende jaren uw pensioen gedeeltelijk kunnen indexeren.