Kans op verhogen van pensioen

Het indexatieresultaat is een maatstaf die aangeeft in hoeverre de ambitie om het pensioen te verhogen kan worden waargemaakt in de komende vijf tot zes jaar. Om het indexatieresultaat te bepalen wordt de verwachte verhoging afgezet tegen de maximaal te verlenen verhoging. Voor actieven is de loonstijging de maximale toeslag, voor inactieven de prijsstijging. Het indexatieresultaat is een gemiddelde over beide groepen. Het indexatieresultaat berekenen we voor 5.000 mogelijke toekomstscenario’s ten aanzien van de rente, beleggingsrendementen en inflatie. Uit deze 5.000 resultaten selecteren we vervolgens de mediaan (= midden van de verdeling).

Eind derde kwartaal 2017 is de mediaan van het indexatieresultaat in 2022: 74,2%. Dat betekent dat het pensioen over die periode naar verwachting met 74,2% van de loon- of prijsstijging kan worden verhoogd.