Ziekte en arbeidsongeschikt

Het eerste ziektejaar van uw werknemer hoeft u niet aan ons door te geven. Het is wel belangrijk dat u het tweede ziektejaar bij SPW meldt. Omdat het salaris daalt naar 70%. Die daling heeft namelijk gevolgen voor de pensioenopbouw en de te betalen premies. Als de werknemer tijdens dit tweede ziektejaar herstelt, geeft u dit ook aan SPW door.

Als de werknemer weer aan het werk gaat, komt hij of zij in sommige gevallen in aanmerking voor een re-integratieaanvulling van 20%. Ontvangt uw werknemer een re-integratietoeslag? Over de toeslag wordt vanaf 1 januari 2017 pensioen opgebouwd en premie in rekening gebracht.
  • Werkt u met ADP, NCCW, Centric of Visma? Dan kunt u dit direct via uw salarisadministratie doorgeven.
  • Werkt u niet met bovenstaande programma's? Dan geeft u de wijziging door via een mutatie in het Excel bestand 'Wijzigingen werknemers' dat SPW maandelijks opvraagt bij alle aangesloten werkgevers. Voor vragen over dit Excel-bestand kunt u contact opnemen met de helpdesk van SPW.

Geef in ieder geval de volgende gegevens door:

  • de ingangsdatum van het tweede ziektejaar en het daarbij horende salaris, of; 
  • de datum van herstel van de werknemer en de hoogte van de re-integratietoeslag.

Wordt uw werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard op grond van de WIA? Dan heeft uw werknemer wellicht recht op (één van de) aanvullingen WIA-plus, WIA-excedent of WGA-hiaat. Lees meer informatie over de WIA en de aanvullende regelingen van SPW

Vul het aanvraagformulier voor een WIA-pluspensioen, WIA-excedentpensioen en WGA-hiaatpensioen in. Stuur hierbij de de volgende documenten mee: 

  • het Model opgaaf gegevens van de loonheffingen. Dit document kan de werknemer via de Belastingdienst verkrijgen. 
  • de definitieve beschikkingsbrief van het UWV om de (mate van) arbeidsongeschiktheid van de werknemer aan te tonen.