Waardeoverdracht

Waardeoverdracht is het meenemen van opgebouwd pensioen van een oud pensioenfonds naar het nieuwe pensioenfonds.

Uw werknemer kan opgebouwde pensioenaanspraken van een ander pensioenfonds of verzekeraar overzetten. Uw werknemer kan dit aanvragen via Mijn SPW. Het verzoek van uw werknemer kan alleen in behandeling worden genomen als beide pensioenfondsen een dekkingsgraad hebben van boven de 100%.
Uw werknemer moet een verzoek voor waardeoverdracht binnen zes maanden na indiensttreding indienen. Na deze termijn zijn pensioenfondsen en verzekeraars niet verplicht om mee te werken aan de waardeoverdracht. SPW werkt in principe altijd mee aan waardeoverdracht.
Dan bepaalt uw werknemer zelf wanneer hij waardeoverdracht aanvraagt. Er geldt geen aanvraagtermijn.