Samenwonen

Gaat uw werknemer samenwonen? Het is dan verstandig om uw werknemer erop te wijzen dat de partner waar hij/zij mee samen gaat wonen, niet automatisch geregistreerd wordt bij SPW.

Uw werknemer moet zelf de partner aanmelden. Dit kan door een kopie van een (door een notaris opgemaakte) samenlevingsovereenkomst naar ons te sturen. Doet uw werknemer dit niet, dan heeft de partner geen recht op nabestaandenpensioen als uw werknemer overlijdt.
Wijs uw werknemer er op dat hij of zij moet melden dat als de samenlevingsovereenkomst is beëindigd. Ze kunnen dit schriftelijk doorgeven aan SPW. Ook moet uit de Gemeentelijke Basis Administratie blijken dat een werknemer niet meer samenwoont. Als dit niet wordt doorgegeven, blijft de ex-partner partnerpensioen opbouwen bij SPW.
Uw werknemer kan zich verzekeren voor de inkomensdaling die kan ontstaan bij zijn of haar overlijden. Deze verzekering geldt ook als uw werknemer een samenlevingscontract heeft en de partner is bij ons aangemeld. Lees meer over de Anw-hiaatpensioenverzekering 

Let op: een samenlevingscontract is iets anders dan een geregistreerd partnerschap. Klik hier voor meer informatie over een geregistreerd partnerschap.