Met pensioen gaan

Gaat uw werknemer met pensioen? Het moment van pensionering bepaalt wat uw werknemer moet doen om zijn of haar pensioen aan te vragen.

Gaat uw werknemer met pensioen op het moment dat uw werknemer zijn of haar AOW-leeftijd bereikt? Dan sturen wij uw werknemer een aanvraagformulier. U vult de 'Werkgeversverklaring flexpensioen' op pagina vier van dit formulier in. Met de ondertekende verklaring geeft u aan dat uw werknemer daadwerkelijk stopt met werken voor het percentage dat de pensioenuitkering wordt aangevraagd.

Vraagt uw werknemer het pensioen aan via Mijn SPW? Vul dan de 'Werkgeversverklaring flexpensioen' in en u stuurt deze op naar SPW.

Stopt uw werknemer met werken voordat uw werknemer zijn of haar AOW-leeftijd heeft bereikt? Dan moet uw werknemer een persoonlijke berekening laten maken om te zien welke mogelijkheden hij of zij heeft. Dit kan, eventueel met hulp van de werkgever, via de pensioenplanner op Mijn SPW

Uw werknemer geeft vervolgens een akkoord via de pensioenplanner. Dit akkoord moeten wij uiterlijk twee maanden voor de gewenste pensioendatum ontvangen hebben.

Heeft uw werknemer hulp nodig bij het maken van de berekening? Dan kan uw werknemer contact opnemen met de helpdesk van SPW.