Onbetaald verlof

Gaat uw werknemer (gedeeltelijk) met onbetaald verlof, zoals bijvoorbeeld aanvullend geboorteverlof, ouderschapsverlof of een sabbatical? Er zijn een aantal zaken die u met uw werknemer moet bespreken.

Als uw werknemer met onbetaald verlof gaat, blijft hij pensioen opbouwen bij ons. Dit betekent dat u en uw werknemer pensioenpremie blijven doorbetalen. Hoe u en uw werknemer de premie verdelen, hangt af van de afspraken die u samen heeft gemaakt. SPW int premies altijd bij de werkgever. U berekent de premies zelf door aan uw werknemer.

Als uw werknemer met onbetaald verlof gaat, blijft hij pensioen opbouwen. Het is mogelijk dat uw werknemer deze pensioenopbouw tijdelijk stopzet. Dit moet uw werknemer wel aangeven bij ons met het Aanvraagformulier Onderbreking pensioenopbouw in verband met onbetaald verlof. Uw werknemer moet dit uiterlijk één maand voor het verlof schriftelijk aanvragen. Bij aanvullend geboorteverlof is de aanvraagtermijn flexibeler, maar we moeten de aanvraag wel vóór het ingaan van het verlof ontvangen. Wil uw werknemer de pensioenopbouw door laten lopen? Dan hoeft uw werknemer niets door te geven aan SPW.

Uw werknemer kan de gevolgen van een tijdelijke onderbreking van de pensioenopbouw bekijken in Mijn SPW bij ‘Helder Overzicht & Inzicht’ onder ‘Wat als’ … meer of minder werken. Bekijk wat uw werknemer ziet in Mijn SPW zonder in te loggen in de interactieve pdf Helder Overzicht & Inzicht.

Uw werknemer blijft tijdens het verlof verplicht verzekerd voor overlijden en arbeidsongeschiktheid. De risicopremies voor overlijden en arbeidsongeschiktheid en premies voor WIA-plus/WGA-hiaat en WIA-Excedent worden tijdens het verlof dus gewoon doorbetaald. U kunt deze niet stopzetten. Bij 'Overzicht premies en kengetallen' kunt u de hoogte van de premiepercentages bekijken.

Sinds 1 augustus 2018 is de cao woondiensten met betrekking tot ouderschapsverlof gewijzigd. Er is vastgelegd dat de werkgever het werkgeversdeel doorbetaalt tijdens het ouderschapsverlof. De werknemer blijft zelf het werknemersdeel betalen.