Onbetaald verlof

Gaat uw werknemer (gedeeltelijk) met onbetaald verlof, zoals bijvoorbeeld ouderschapsverlof of een sabbatical? Er zijn en aantal zaken die u met uw werknemer moet bespreken.

Als uw werknemer met onbetaald verlof gaat, blijft hij of zij pensioen opbouwen. Het is mogelijk dat uw werknemer deze pensioenopbouw tijdelijk stop zet. Dit moet uw werknemer wel aangeven bij ons. Uw werknemer moet dit uiterlijk één maand voor het verlof schriftelijk aanvragen. Wil uw werknemer de pensioenopbouw door laten lopen? Dan hoeft uw werknemer niets door te geven aan SPW.
Uw werknemer blijft tijdens het verlof verplicht verzekerd voor overlijden en arbeidsongeschiktheid. De risicopremies voor overlijden en arbeidsongeschiktheid en premies voor WIA-plus/WGA-hiaat en WIA-Excedent worden tijdens het verlof dus gewoon doorbetaald. U kunt deze niet stopzetten. Bij 'Overzicht premies en kengetallen' kunt u de hoogte van de premiepercentages bekijken.
SPW int premies altijd bij de werkgever. U berekent de premies zelf door aan uw werknemer. Tijdens het onbetaald verlof hoeft u als werkgever in principe geen premie te betalen. Uw werknemer betaalt de volledige premie, behalve als u andere afspraken maakt. Wij adviseren u om dit vooraf met uw werknemer te bespreken, zodat uw werknemer niet verrast wordt door onverwachte stijgingen van de premiebetalingen.