Meer of minder werken

Gaat uw werknemer meer of minder werken? Geef dit aan ons door.

  • Werkt u met ADP, NCCW, Centric of Visma? Geef uw wijziging dan direct door via uw salarisadministratie. 
  • Werkt u niet met bovenstaande programma’s? Geef uw wijziging dan door via het Excel-bestand 'Wijzigingen werknemers'*. Wij vragen dit formulier maandelijks bij u op. Voor vragen over dit Excel-bestand kunt u contact opnemen met de backoffice van SPW.

*Gebruikt u Internet Explorer? Slaat u het Excelbestand dan eerst op voor u het opent. Dit voorkomt een foutmelding.

Gaat een deeltijd-werknemer minder of meer werken? Geef dan de reden van deze wijziging aan. Anders wordt deze wijziging niet verwerkt.