Doorwerken na de AOW-leeftijd

Uw werknemer kan langer doorwerken, maar de arbeidsovereenkomst stopt van rechtswege vanaf de AOW-leeftijd. Als uw werknemer bij u blijft werken na de AOW-leeftijd, dan sluit u een nieuwe arbeidsovereenkomst. Over de pensioenopbouw maakt u samen afspraken.

Pensioenopbouw na AOW-leeftijd niet verplicht

Spreekt u met uw werknemer af dat de pensioenopbouw wel doorgaat? Leg dit dan vast in de nieuwe arbeidsovereenkomst. 

De meeste werknemers kiezen voor ongewijzigde opbouw. De pensioenopbouw loopt dan door tot 68 jaar.  Dit is het moment dat het flexpensioen ingaat. 

Uw werknemer kan het flexpensioen uitstellen tot hij 70 jaar is. Uitstel vraagt uw werknemer schriftelijk aan bij SPW. 

Lees meer over later met pensioen gaan

Uw werknemer kan, in overleg met u, bij uw woningcorporatie blijven werken en daarnaast kiezen voor het opnemen van flexpensioen. Hij heeft daarbij een aantal keuzemogelijkheden. 

Lees meer over de pensioenkeuzes