Aanmelden nieuwe werknemer

Heeft u een nieuwe werknemer in dienst? Meld uw nieuwe werknemer binnen één maand na de indiensttreding bij ons aan.

U of uw administratiekantoor levert loon- en premiegegevens aan via een loonpakket of via het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP). Met het aanleveren van die gegevens meldt u ook uw nieuwe werknemers bij ons aan.
  1. SPW heeft géén minimumleeftijd voor deelname aan de pensioenregeling
  2. Onderstaande soorten werknemers kunnen niet meedoen aan de pensioenregeling. Ze hoeven daarom niet aangemeld te worden bij SPW. Het gaat om de volgende werknemers:
  • stagiaires; 
  • werknemers ouder dan 68 jaar; 
  • leden van de Raad van Commissarissen; 
  • vakantiekrachten die minder dan 10 weken per kalenderjaar werkzaam zijn.

Informeer uw nieuwe werknemer over de volgende onderwerpen: