Aanmelden nieuwe werknemer

Heeft u een nieuwe werknemer in dienst? Meld uw nieuwe werknemer binnen één maand na de indiensttreding bij ons aan.

Dit kan op verschillende manieren: 

  • Werkt u met ADP, NCCW, Centric of Visma? Dan meldt u uw nieuwe werknemer aan via salarisadministratie. 
  • Werkt u niet met bovenstaande programma’s? Meld uw werknemer aan via het Excel-bestand 'Wijzigingen werknemers'*. Wij vragen dit formulier maandelijks bij u op. Voor vragen over dit Excel-bestand kunt u contact opnemen met de backoffice van SPW.

*Gebruikt u Internet Explorer? Slaat u het Excelbestand dan eerst op voor u het opent. Dit voorkomt een foutmelding.

  1. SPW heeft géén minimumleeftijd voor deelname aan de pensioenregeling
  2. Onderstaande soorten werknemers kunnen niet meedoen aan de pensioenregeling. Ze hoeven daarom niet aangemeld te worden bij SPW. Het gaat om de volgende werknemers:
  • stagiaires; 
  • werknemers ouder dan 68 jaar; 
  • leden van de Raad van Commissarissen; 
  • vakantiekrachten die minder dan 10 weken per kalenderjaar werkzaam zijn.

Informeer uw nieuwe werknemer over de volgende onderwerpen: