Meest gestelde vragen

Heeft u een vraag? Wellicht staat uw vraag bij de hieronder 'meest gestelde vragen' mét antwoorden.

Via de Selfservice Werkgevers Portal (SWP) beheert u uw bedrijfsgegevens en heeft u altijd inzicht in de status van de aanlevering van uw gegevens. U logt in op SWP via pensioenaangifte.apg.nl 
Dat klopt. Deze inloggegevens zijn verzonden door APG. De uitvoering van de pensioenregeling wordt verzorgd door APG.
Bel naar Incasso op 045 579 42 50. Of stuur een e-mail naar incasso@spw.nl
Vermeld in de e-mail uw adres en aansluitingsnummer. Wij zenden u dan zo spoedig mogelijk nieuwe inloggegevens toe. Deze inloggegevens ontvangt u op brieven zonder logo.
Als u geen inloggegevens heeft ontvangen, vernemen wij dat graag van u via incasso@spw.nl 
Vermeld in uw e-mail uw adres en aansluitingsnummer. Wij zenden u dan zo spoedig mogelijk de inloggegevens toe.
U kunt de gegevens van uw dienstverlener wijzigen in de portal via pensioenaangifte.apg.nl 

Hier vindt u de handleiding voor het controleren en wijzigen van uw gegevens in de portal​.
Na het wijzigen van uw gegevens, verzendt u de wijzigingen. Uw wijziging wordt pas definitief doorgevoerd nadat deze door één van onze medewerkers is beoordeeld. Het kan daarom enkele dagen duren voordat uw wijziging is verwerkt.​​
Er zijn drie dienstverlenende rollen die belangrijk zijn in het proces van de levering van uw gegevens. Het is van belang dat u bij iedere rol de juiste contactpersoon en contactgegevens invult. Hiermee bepaalt u wie namens uw bedrijf de levering van loon- en premiegegevens kan verzorgen en wie toegang heeft tot uw bedrijfsgegevens in de Selfservice Werkgevers Portal. Hieronder wordt iedere rol kort toegelicht. 


Gegevensleverancier
Degene in de rol van gegevensleverancier is verantwoordelijk voor het transport van de gegevens naar ons. Zodra de gegevensleverancier de gegevens heeft ingezonden, ontvangt hij of zij een terugkoppeling per e-mail of de gegevens technisch verwerkt kunnen worden. Als een levering technisch afgekeurd is, kan de gegevensleverancier in de Selfservice Werkgevers Portal de reden van de technische afkeuring raadplegen. Vervolgens moet de levering gecorrigeerd worden en opnieuw worden ingezonden door de gegevensleverancier.

Personeel- en Salarisadministratie
Degene in de rol van personeel- en salarisadministratie is verantwoordelijk voor de inhoud van de levering, dus dit is degene die de loon- en persoonsgegevens invoert. Dit kan via het eigen salarispakket of via de Selfservice Werkgevers Portal.
Deze contactpersoon ontvangt per e-mail de inhoudelijke signalen op de gegevens die zijn ingestuurd. Via de portal kan hij of zij de betreffende signalen inzien. Vervolgens kan hij of zij de benodigde wijzigingen doorvoeren in het eigen salarispakket en opnieuw (laten) insturen. Als hij of zij niet via het salarispakket werkt, dienen de wijzigingen worden doorgevoerd in de portal.

Financiële Administratie
Deze contactpersoon ontvangt de facturen per e-mail.

U vindt hier alle stappenplannen die u helpen bij het aanleveren van gegegevens via de portal.

Als uw administratiekantoor nog geen inloggegevens heeft ontvangen, kunt u dit zelf regelen via de Selfservice Werkgevers Portal. In de portal kunt u aangeven welke personen of partijen een dienstverlenende rol* vervullen voor uw bedrijf. Hiermee machtigt u hen voor toegang tot uw gegevens in de portal. Zodra de wijziging van de gegevens bij ons is verwerkt en goedgekeurd, ontvangt de (nieuwe) dienstverlener inloggegevens van ons. 

Hier vindt u de handleiding voor het controleren en wijzigen van uw gegevens in de portal, inclusief de dienstverlenende rollen.
 
*De dienstverlenende rollen zijn gegevensleverancier, de personeel- en salarisadministratie en de financiële administratie.

Uw administratiekantoor ontvangt ook inloggegevens, mits u hen in de portal gemachtigd heeft om een dienstverlenende rol te vervullen (gegevensleverancier, financiële of salarisadministratie). Heeft uw adminsitratiekantoor nog geen gegevens ontvangen? Controleer dan of zijn of haar gegevens goed zijn geregistreerd in de portal via pensioenaangifte.apg.nl 

U kunt de gegevens van uw bedrijf zelf wijzigen in de portal via pensioenaangifte.apg.nl  

Hier treft u de handleiding voor het controleren en wijzigen van uw gegevens​​. Na het wijzigen van uw gegevens, verzendt u de wijzigingen. Uw wijziging wordt pas definitief doorgevoerd nadat deze door één van onze medewerkers is beoordeeld. Het kan daarom enkele dagen duren voordat uw wijziging is verwerkt.

Wie heeft deze gegevens ingevuld?
De afgelopen maanden hebben wij u opgeroepen om uw gegevens aan te vullen en te controleren via de portal. 

Als wij uw gegevens niet (tijdig) hebben ontvangen, zijn wij er vanuit gegaan de werkgever zelf de contactpersoon is voor de levering van gegevens en de financiële en salarisadministratie. Dit vindt u terug in de portal. Als dit in werkelijkheid anders is, kunt u dit zelf wijzigen in de nieuwe portal.
Hier vindt u de handleiding om uw gegevens te controleren en te wijzigen in de porta​l.

Als u uw gegevens aanlevert via uw loonpakket, ontvangt u na het indienen van een levering per e-mail een melding of uw levering verwerkbaar is. De details van meldingen en de status van uw aanlevering kunt u terugvinden in de Selfservice Werkgevers Portal op pensioenaangifte.apg.nl 


Als u aanlevert via uw loonpakket, kunt u  in de portal:
- de status van uw levering raadplegen. 
- details van de signalen op uw levering inzien. 
- uw bedrijfsgegevens beheren.


Correcties moet u via uw loonpakket doorvoeren. Dit kan niet handmatig in de portal.

De uiterste aanleverdatum is elke maand de 14e van de volgende maand. Voorbeeld: U levert uw premie en gegevens over periode 1 van <jaartal> dus uiterlijk op 14 februari <jaartal> aan.
Hier treft u meer informatie over het aanleveren van gegevens vanaf 2018.

U ontvangt een technische afkeuring op uw levering als de gegevens in de levering niet voldoen aan een van de APG-verwerkingscriteria:

1. De bestandsnaam moet voldoen aan de juiste bestandsnaam formaten: (sbc.M9960762.eejjmmdd.uu.mm.ss.xml. Het M-nummer - nummer na de M - hierin is het leveranciersnummer).
2. Gegevens in de levering moeten voldoen aan de XSD-criteria. De XSD-validatie levert een negatief resultaat op.
3. Gegevens in de levering moeten voldoen aan de APG-verwerkingscriteria. Raadpleeg het tabblad Signalen op pensioenaangifte.apg.nl voor de details van de technische afkeuring.

Let op! U moet hiervoor het vakje 'toon technische signalen' aanvinken.
Wij vragen u om deze gegevensaanlevering aan te passen en opnieuw naar ons toe te sturen.


Mijn levering voldoet niet aan de inhoudelijke controles, wat nu?

U kunt de details van de inhoudelijke signalen raadplegen in de Selfservice Werkgevers Portal op pensioenaangifte.apg.nl. U gaat hiervoor naar het tabblad Signalen.
Wij vragen u de gegevens zo spoedig mogelijk aan te passen en opnieuw in te sturen.

In het overzicht dat u hier vindt, staat alles wat u moet weten over verbijzonderingen. 

Waar kan ik de details van signalen inzien?
Als u per e-mail een signaal op uw levering heeft ontvangen, kunt u de details raadplegen via de Selfservice Werkgevers Portal op pensioenaangifte.apg.nl. U gaat hiervoor naar het tabblad Signalen.

Let op! Als u een technische afkeuring hebt ontvangen, moet u in het tabblad Signalen het vakje 'toon technische signalen' aanvinken.