Rekensheet oproepkrachten

Vanaf 2017 berekent u de premies zelf in de Selfservice Werkgevers Portal en levert u deze aan via een Levering Premie en Gegevens. Voor de situatie vóór 2017 vindt u op deze pagina een rekensheet waarmee u als werkgever eenvoudig de pensioengegevens van oproepkrachten kunt berekenen. Oproepkrachten zijn gewoon deelnemer aan de pensioenregeling van SPW. Voor een goede salaris- en pensioenadministratie is het nodig om een uurloon en gewerkte uren om te zetten in een parttime percentage en een voltijd maandsalaris.

Er zijn twee situaties mogelijk:

Situatie 1: In dienst

U maakt een maandberekening via de rekensheet op basis van het uurloon en aantal gewerkte uren in de eerste maand. De resultaten gelden voor de rest van het jaar (zowel op het gebied van opbouw als op het gebied van premieafrekening). 

Situatie 2: Correctie na einde boekjaar

Het salaris is het vorig boekjaar berekend op basis van het uurloon. Het wijzigt dus niet meer met terugwerkende kracht. Het gemiddeld parttime percentage kunt u berekenen via de rekensheet. U geeft aan de hand van een reguliere ‘wijzig parttime percentage’ de wijziging van het parttime percentage met terugwerkende kracht door.

Uitdienstmelding oproepkracht

Wanneer u als werkgever de oproepkracht uitdienst meldt, is het belangrijk dat u gelijk het juiste parttime percentage bij deze uitdienstmelding doorgeeft. De oproepkracht krijgt dan een uitdiensttredingsbrief met de juiste opgebouwde aanspraken van SPW. 

Min/Max contracten

SPW behandelt deze contracten hetzelfde als oproepkrachten. Aan het begin van het jaar geeft u het parttime percentage door die de werknemer minimaal werkt (min). Aan het einde van het boekjaar kunt u door middel van de sheet bereken wat het uiteindelijke parttime percentage moet zijn (max).

Chat met SPW