Premie betalen voor werknemers

U betaalt de premie binnen de betaaltermijn nadat u via de Selfservice Werkgevers Portal een Levering Premie en Gegevens heeft aangeleverd.

Via een Levering Premie en Gegevens (LPG) levert u vanaf periode 1 in 2017 de gegevens over uw werknemersbestand aan. Wijzigingen in uw bestand worden dus bij een levering vanzelf doorgevoerd.

Voor de periode tot januari 2017 geldt de manier zoals hieronder beschreven:

  • Werkt u met ADP, NCCW, Centric of Visma? Geef dit dan direct door via uw salarisadministratie.
  • Werkt u niet met bovenstaande programma's? Geef de wijzigingen door via het Excel-bestand 'Wijzigingen werknemers'*. Wij vragen dit formulier maandelijks bij u op. Voor vragen over dit Excel-bestand kunt u contact opnemen met de backoffice van SPW.

*Gebruikt u Internet Explorer? Slaat u het Excelbestand dan eerst op voor u het opent. Dit voorkomt een foutmelding.

Aan het begin van elk jaar berekent SPW de premie op basis van de gegevens per 31 december van het voorgaande jaar. Dit wordt prolongatie genoemd. Als het eerste kwartaal van het nieuwe jaar is afgelopen worden wijzigingen zoals indexaties, salariswijzigingen en in- en uitdiensttredingen doorgevoerd. Deze wijzigingen worden meegenomen als mutatie bij de eerstvolgende facturatie.
Bij tijdige betaling van de premies gaat er geen toekomstig rendement verloren. Zorg daarom dat u uw premie binnen de gestelde betaaltermijn betaalt, dan brengen wij geen rente in rekening.
 
Wij brengen rente in rekening als u uw (premie)factuur niet op tijd betaalt. Dit is besloten door het bestuur van SPW. Het bestuur voerde deze maatregel in om alle werkgevers te stimuleren de facturen op tijd te betalen.
 
De betaaltermijn is 14 dagen. Het incassotraject is als volgt:
a.    1e aanmaning 14 dagen na vervaldatum (dat is dus 28 dagen na factuurdatum)
b.    2e aanmaning 28 dagen na vervaldatum
c.    Overdracht aan incassobureau 42 dagen na vervaldatum
 
Let op: er zijn hoge kosten verbonden aan de overdracht aan het incassobureau, deze kosten komen volledig voor uw rekening.
 
Creditfacturen
Alle creditbedragen verrekenen we met de oudste factuur. Daarom verzoeken wij u bij uw premiebetaling ook zelf allereerst de oudste openstaande factuur te betalen. In het Finance Portal kunt u controleren wat de oudste openstaande factuur is. Heeft u geen openstaande facturen meer? Dan betalen we het creditbedrag aan u uit. Wij storten dit bedrag alleen op het rekeningnummer dat in onze administratie op “geverifieerd” staat. Zo weten wij zeker dat wij het creditbedrag uitbetalen op het juiste rekeningnummer. Heeft u uw rekeningnummer nog niet aan ons doorgegeven? Doe dit dan snel en gemakkelijk via het Finance portal:

• Ga naar pensioenaangifte.apg.nl
• Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord
• Klik op 'Finance portal'
• Klik op dit scherm op 'Bankgegevens'
• Vul  het rekeningnummer van de werkgever in
• Klik op 'Opslaan'
• Uw gegevens worden verzonden en gewijzigd in het systeem.
 
Online inzicht in uw financiële gegevens via portal
Via de Selfservice Werkgevers Portal kunt u uw facturen online raadplegen. U vindt uw facturen onder het tabblad Dossier.

Alle werkgevers kunnen kiezen voor automatische incasso. Hievoor moet u een incassomachtiging afgeven. Automatische incasso biedt u meerdere voordelen: U bent geen tijd meer kwijt aan betaling van de SPW facturen. Premies worden altijd op tijd betaald. Kijk hier voor de incassodata. U wordt niet geconfronteerd met eventuele aanmaningen. U wordt niet geconfronteerd met in rekening gebrachte rente. Nog geen machtiging? Zo regelt u het:

  • Log in op Selfservice Werkgevers Portaal (SWP): https://pensioenaangifte.apg.nl;
  • Selecteer in de menubalk ‘Gebruikersgegevens’;
  • Bij ‘Uw incassomachtigingen‘ klikt u op ‘Verlenen’ en volg de verdere instructies.

De betaaltermijn is 14 dagen. Het incassotraject is als volgt:
a.    1e aanmaning 14 dagen na vervaldatum (dat is dus 28 dagen na factuurdatum)
b.    2e aanmaning 28 dagen na vervaldatum
c.    Overdracht aan incassobureau 42 dagen na vervaldatum.

Opgelegde facturen en rentefacturen worden niet automatisch geïncasseerd, omdat deze niet zijn ontstaan door uw eigen aanlevering.

U levert uw gegevens aan via een Levering Premie en Gegevens (LPG). De uiterste aanleverdatum is de 14e van de volgende maand. Dit LPG bestand kunt u op twee manieren aanmaken en aanleveren, namelijk via uw loonpakket of via de Selfservice Werkgevers Portal. Nadat u dit heeft gedaan volgt er – indien u daar een machtiging voor heeft afgegeven – een automatische incasso. Er gelden geen vaste incassodata. 
Heeft u vragen over het aanleveren van mutaties via het Excel-bestand (is alleen mogelijk voor mutaties over 2016 en eerder) neem dan contact op met de helpdesk van SPW. De helpdesk is op werkdagen van 8.30 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 020 - 583 59 20.