Verbeterde tool Helder Overzicht & Inzicht

Op basis van feedback van gebruikers verbeteren wij constant de tool Helder Overzicht & Inzicht (HO&I). Met HO&I in Mijn SPW krijgen uw werknemers nu snel en eenvoudig inzicht in hun financiële toekomst. Wat is er verbeterd? Werknemers kunnen nu rekenen met de gegevens van hun partner. In dit artikel leest u meer over deze nieuwe functionaliteit en het partnerpensioen.

Rekenen met partnergegevens in HO&I

Sinds afgelopen zomer kunnen werknemers binnen HO&I rekenen met gezamenlijke inkomsten en uitgaven. Ze voeren de pensioengegevens van hun partner eenvoudig in via een bestand dat zij downloaden op mijnpensioenoverzicht.nl. Zo krijgen uw werknemers snel en volledig inzicht in hun gezinsinkomen en uitgaven nú en als zij met pensioen gaan.

Partnerpensioen

Woont uw werknemer samen? Dan regelen wij een partnerpensioen als de werknemer komt te overlijden. Dat doen we als de werknemer de partner aanmeldt via spw.nl/trouwensamenwonen.

Anw-hiaatpensioenverzekering: extra partnerpensioen

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat één op de drie werkenden ervan uitgaat dat het financieel goed geregeld is als de partner komt te overlijden. Helaas schatten veel stellen die financiële situatie te rooskleurig in. Daarom bieden wij een vrijwillige anw-hiaatpensioenverzekering als extra partnerpensioen. Dit is een verzekering die nabestaanden een extra inkomen geeft als de partner komt te overlijden. U als werkgever heeft hiermee te maken, omdat u de premie inhoudt op het loon van uw werknemer.

Aan de slag met HO&I

Help uw werknemers om grip te krijgen op hun financiële toekomst. Gebruik de kant-en-klare tool HO&I. Zo kunnen uw werknemers op tijd hun pensioenzaken regelen.

30-12-2019