Rekenfactoren pensioenplanner Mijn SPW aangepast

De pensioenplanner in Mijn SPW houdt rekening met de rekenfactoren die in dat jaar gelden. Tot 2018 werden de factoren voor het nieuwe jaar aan het begin van dat jaar bekend gemaakt. Werknemers die in het nieuwe jaar met pensioen gingen, kregen hierdoor soms een andere pensioenuitkering dan in het jaar daarvoor was berekend. Om dit te voorkomen maken we de factoren voortaan in juli van het jaar ervoor al bekend. Zo komt uw werknemer niet voor verrassingen te staan, omdat hij overwogen keuzes kan maken op basis van actuele berekeningen.

In 2020 of later met pensioen?

De pensioenplanner rekent met factoren voor 2018 en 2019. De factoren voor 2020 en later zijn nu nog niet bekend. 

Vanaf 1 juli 2019 houdt de pensioenplanner ook rekening met de factoren voor 2020. Een berekening die vóór 1 juli 2019 is gemaakt, geeft een indicatie van de pensioenuitkering bij pensioneren in 2020 of later. Maar het is wel nodig ná 1 juli 2019 de berekening opnieuw te doen. Zodat uw werknemer precies weet hoe hoog zijn pensioenuitkering is.

Rekenfactoren

Wij berekenen het pensioen op basis van een aantal rekenfactoren. Zoals het percentage waarmee de pensioenuitkering lager wordt als het pensioen eerder ingaat dan 68 jaar. Of juist wordt verhoogd als het wordt uitgesteld. 

Ook passen wij elk jaar onze rekenfactoren aan zodat deze goed passen bij de huidige rente en levensverwachting. Hierdoor verschillen de berekeningen voor pensioneren per jaar.

27-09-2018