Premies en kengetallen 2019 bekend

Elke maand wordt er pensioenpremie afgedragen. Net als vorig jaar is de pensioenpremie 25%. Hiervan wordt 7,81% ingehouden op het loon van de werknemer en 17,19% wordt betaald door de werkgever.

Premies voor arbeidsongeschiktheidspensioen

Ook zijn de premies voor het arbeidsongeschiktheidspensioen vastgesteld. De premie voor het WIA-pluspensioen en WGA-hiaatpensioen zijn niet gewijzigd. De premie voor het WIA-excedentpensioen is verlaagd van 1,45% naar 1,30% van de WIA-excedentgrondslag. Eerder werd ook de premie voor het voorwaardelijk pensioen vastgesteld; deze is verhoogd van 3,6% naar 3,8%.

20-12-2018