Pensioenpremie heffen over de re-integratievergoeding

Met ingang van 1 januari 2017 moet over de 20% re-integratievergoeding premie betaald worden. Dat hebben cao-partijen besloten. Tot en met dit jaar was de re-integratievergoeding premievrij. Over de vergoeding wordt wel pensioen opgebouwd.

Wat betekent dat?

Door de premieheffing nemen de werkgeverslasten met 3,44% toe. De werkgever en werknemer betalen samen 25% over deze vergoeding. De werkgever neemt 17,19% voor zijn rekening en de werknemer 7,81%.* Uw werknemer houdt netto iets minder over van de uitbetaalde re-integratieverhouding.

Wanneer komt een werknemer in aanmerking voor 20% re-integratievergoeding?

Tijdens het tweede ziektejaar betaalt de werkgever aan een zieke werknemer 70% van het totale laatstverdiende brutoloon. Bij succesvolle re-integratie in het tweede ziektejaar betaalt de werkgever aan de werknemer (met terugwerkende kracht over de periode dat de werknemer inspanning heeft verricht voor de re-integratie) een aanvulling van 20% van het laatstverdiende brutoloon.

* cijfers gebaseerd op 2016

16-12-2016

Chat met SPW