Generatiepact in cao Woondiensten

Per 1 januari 2019 is het ‘generatiepact’ onderdeel van de Cao Woondiensten. Het Generatiepact Woondiensten loopt tot 1 januari 2022. Uw werknemer die 63 jaar of ouder is, heeft de mogelijkheid minder te gaan werken zonder gevolgen voor zijn pensioenopbouw.

80-90-100 regeling

Cao-partijen hebben gekozen voor een 80-90-100 regeling. Dit betekent voor de werknemer: 80 procent werken, 90 procent loon en 100 procent pensioenopbouw (berekend vanuit de oorspronkelijke arbeidsduur en het oorspronkelijke brutosalaris). De werknemer krijgt voor het aantal uren dat hij minder gaat werken buitengewoon verlof. Bij deelname blijft de omvang van het dienstverband gehandhaafd. Aanmelden voor deelname gaat via de werkgever. Dit moet schriftelijk en minimaal vier maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum.

Combinatie deeltijdpensioen

Het generatiepact is ook inzetbaar in combinatie met deeltijdpensioen, waardoor het mogelijk is minder dan 80% te werken van de oorspronkelijke arbeidsduur.

Instroom jongeren

Met het generatiepact wil de branche ruimte creëren voor de instroom van jongeren in de branche. De uren die vrijkomen worden bij voorkeur op corporatieniveau, maar als dit niet lukt op brancheniveau, her-bezet met medewerkers van 35 jaar of jonger.


Lees meer over Generatiepact Woondiensten op Aedes.nl

07-12-2018