Bereikbaarheidstoeslag geschrapt uit premie- en pensioengrondslag

Met ingang van 1 januari 2017 verdwijnt de bereikbaarheidstoeslag uit de premiegrondslag en uit de pensioengrondslag. Dat hebben cao-partijen besloten. De toeslag wordt nu al niet meegerekend voor het ouderdomspensioen, maar wel voor het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Wat betekent dit besluit?

Concreet betekent dit dat de bereikbaarheidstoeslag niet meer wordt meegerekend in de vaststelling van de uitkeringsgrondslag voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Deelnemers die op of na 1 januari 2017 arbeidsongeschikt raken, ontvangen daardoor een lager arbeidsongeschiktheidspensioen dan nu het geval zou zijn. Werkgevers en werknemers betalen door het schrappen van de bereikbaarheidsvergoeding minder pensioenpremie.

FLOW-premie

Sociale partners hebben daarnaast besloten om vanaf 1 januari 2017 bij deze deelnemers over de bereikbaarheidstoeslag ook geen FLOW-premie (Fonds Leren en Ontwikkelen Woningcorporaties) meer in rekening te brengen.

16-12-2016