Actievoorwaarden prijs Pensioen3Daagse 2017

Lees deze actievoorwaarden goed door. Als werkgever gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden wanneer u de SPW-kennisquiz speelt met uw werknemers tijdens de Pensioen3daagse van 31 oktober 2017 tot en met 2 november 2017.

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het spelen van de SPW-kennisquiz zoals deze door SPW wordt aangeboden via kahoot.com tijdens de Pensioen3daagse 2017. Deze actie is een initiatief van SPW en wordt uitgevoerd door APG. APG is gevestigd aan Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam. De actie is ter promotie van de pensioenregeling van SPW.
 • De actie loopt van 31 oktober 2017 tot en met 2 november 2017.
 • Is het tijdens de looptijd van de actie noodzakelijk om wijzigingen toe te passen, de actie op te schorten, te verlengen of te beëindigen? Dan kan SPW dit eenzijdig besluiten. Daarover wordt gecommuniceerd via de website spw.nl onder vermelding van de datum van wijziging. Op deze pagina zijn de actuele actievoorwaarden terug te vinden.
 • In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door SPW.
 • Alle werkgevers van SPW die vóór 10 november 2017 de resultaten van de SPW-kennisquiz van SPW op kahoot.com hebben gedownload en waarvan het excelbestand is ontvangen op communicatie@spw.nl, dingen automatisch mee naar de prijs. 
 • De werkgever met een werknemer die in aanmerking komt voor een prijs, wordt uiterlijk 24 november 2017 door SPW benaderd voor de naam en adresgegevens van de werknemer. SPW gebruikt die gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden.
 • Werknemers die jonger zijn dan 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Tijdens de prijsuitreiking kan gecontroleerd worden of toestemming is verleend.
 • Medewerkers van SPW en APG en iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie, mogen niet meedoen aan deze actie.

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, anders dan de reguliere kosten voor het gebruik van uw internetverbinding.

 • De 5 werknemers met de hoogste score bij de SPW-kennisquiz tijdens de Pensioen3daagse en waarvan de werkgever de scores heeft toegestuurd, ontvangen een kadobon van eco-logisch.nl ter waarde van € 50. Een onafhankelijke medewerker van APG selecteert prijswinnaars met de hoogste scores.
 • Per werkgever wordt één prijs uitgereikt.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. 
 • Heeft u een vraag, opmerking of klacht over deze actie, mail dan naar communicatie@spw.nl. SPW zal zo spoedig mogelijk reageren.
 • Klopt er volgens u iets niet in de actie, de prijs of in de voorwaarden, laat het dan weten via communicatie@spw.nl. Als we vinden dat u gelijk hebt, passen we het aan. Aan druk- of tikfouten kunt u geen rechten ontlenen.     
Op dit kansspel zijn Nederlands recht en de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing.