Wij berekenen pensioen met nieuwe AOW-leeftijden

Bij SPW houden wij vanaf 25 juli rekening met de nieuwe AOW-leeftijden. Dat betekent dat alle gegevens en berekeningen in de pensioenplanner, Helder Overzicht & Inzicht, Mijn SPW en de pensioenberekeningen bij pensioenaanvragen rekening houden met de AOW-leeftijden uit het pensioenakkoord. De nieuwe AOW-leeftijden hebben geen gevolgen voor de aanlevering van premie- en loongegevens.

Wat gebeurt er met de AOW-leeftijd?

De AOW-leeftijd wordt de komende twee jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna, tussen 2022 en 2024, loopt de AOW-leeftijd geleidelijk op naar 67 jaar. Omdat de AOW-leeftijd tijdelijk wordt bevroren, merken deelnemers die nu 63 en 64 jaar zijn hier op korte termijn het meeste van. Hun AOW gaat nu eerder in dan zij op basis van het huidige stelsel dachten. Voor mensen die nu 61 jaar of jonger zijn, stijgt de AOW-leeftijd wel degelijk. Maar minder snel dan tot nu toe het geval was.

Stijging van de AOW-leeftijd

Het was zo dat een stijging van de levensverwachting met één jaar ook een stijging van de AOW-leeftijd met één jaar tot gevolg had. Door het pensioenakkoord gaat de AOW-leeftijd, na 2024, met acht maanden omhoog bij elk jaar dat we langer leven.

Wat betekent dit voor de hoogte van het pensioen?

Van de overheid krijgt uw werknemer een AOW-uitkering als deze de AOW-leeftijd bereikt. Van SPW krijgt uw werknemer pensioen vanaf de maand waarin hij 68 jaar wordt, maar hij mag dit ook eerder laten ingaan. Gaat uw werknemer met pensioen als hij 68 jaar is? De verandering in de AOW-leeftijd heeft geen gevolg voor de hoogte van het pensioen. Kiest hij voor pensioen op zijn AOW-leeftijd? Dan betekent dat wel iets voor de hoogte van het pensioen. Met de Pensioenplanner in Mijn SPW ziet uw werknemer direct hoe hoog het pensioen is in verschillende situaties.

Heeft u nog vragen?

U kunt altijd contact met ons opnemen via incasso@spw.nl of bellen met 020 - 583 4250. Onze medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur.

25-07-2019