Pensioenuitkering verhoogd, premie gelijk

De pensioenuitkering bij SPW stijgt in 2019. Het bestuur van SPW heeft besloten tot een verhoging van het pensioen. De premies en kengetallen zijn voor 2019 bekend.

Krijgt uw ex-werknemer al pensioen? Dat pensioen is verhoogd met 0,79%

Is uw ex-werknemer gepensioneerd of werkt deze niet meer in de sector? Dan is het bruto pensioen verhoogd met 0,79%. Ons besluit om de pensioenuitkeringen te verhogen hing af van twee factoren:
  • onze financiële positie van oktober 2018;
  • de stijging van de prijzen (in de periode tussen 31 juli 2017 en 31 juli 2018).

In deze periode stegen de prijzen met 1,70%. Dat betekent dat we uw pensioen kunnen verhogen als de financiële situatie van het fonds voldoende is. De financiële positie bepalen we met de beleidsdekkingsgraad. Die was eind oktober 116,6%. Dat is voldoende om de prijsstijging voor een deel te compenseren, namelijk met 0,79%. Voor een volledige prijscompensatie had de dekkingsgraad 126% moeten zijn.

Bouwt uw werknemer pensioen op? Dat pensioen is niet verhoogd

Bouwt uw werknemer pensioen bij ons op? Dan wordt zijn pensioen in 2019 niet verhoogd. Als uw werknemer pensioen opbouwt, hangt verhoging van het pensioen af van: 

  • Onze financiële positie van oktober 2018; 
  • De loonstijging in de sector (cao-verhogingen in de periode tussen 31 juli 2017 en 31 juli 2018). 
 
Op basis van onze financiële positie eind oktober was er ruimte voor een gedeeltelijke verhoging, maar was er geen collectieve loonstijging in de sector in de meetperiode (31 juli 2017 tot 31 juli 2018). Het opgebouwde pensioen wordt dan ook niet verhoogd. De afgesproken collectieve loonstijging van 1 augustus 2018 wordt volgend jaar meegenomen in het indexatiebesluit. Op dat moment moet onze financiële positie wel voldoende zijn.

Pensioenpremie blijft gelijk

De pensioenpremie blijft gelijk in 2019. Dat betekent dat werknemer en werkgever een even groot percentage van het salaris afdragen voor uw pensioen. De premie van het voorwaardelijk pensioen gaat omhoog van 3,6% (2018) naar 3,8% (2019). De premie voor het WIA-excedentpensioen gaat omlaag van 1,45% (2018) naar 1,30% (2019).

21-12-2018