Nieuwe regels kleine pensioenen

Wie in zijn leven verschillende werkgevers heeft, kan daardoor ook verschillende (kleine) pensioenpotjes hebben. Per 1 januari 2019 gelden nieuwe regels voor kleine pensioenen.

Waarom nieuwe regels?

Op dit moment mogen pensioenfondsen en verzekeraars pensioenen tot € 474,11 per jaar afkopen. Dan wordt de waarde van het pensioen in een keer uitbetaald. Dit bedrag hoort dan niet meer bij het pensioen voor later. Met als risico dat iemand op zijn pensioenleeftijd niet genoeg pensioen heeft. De overheid wil dat veranderen.

Wat verandert er voor kleine pensioenen bij SPW?

Wat er door deze nieuwe regels verandert voor uw pensioen bij SPW hangt af van de hoogte van het opgebouwde pensioen. 

Heel kleine pensioenen tot € 2 vervallen
Heeft uw werknemer een heel klein pensioen (maximaal € 2,- bruto per jaar) opgebouwd bij SPW en gaat hij op of na 1 januari 2019 uit dienst? Dan vervalt dit pensioen. Dat mag op grond van de nieuwe regels, omdat de administratiekosten voor deze hele kleine pensioenen relatief hoog zijn. 

Kleine pensioenen tussen de € 2 en € 474,11 worden samengevoegd
Heeft uw werknemer een klein pensioen (meer dan € 2,- en minder dan € 474,11 bruto per jaar) opgebouwd bij SPW en is hij op of na 1 januari 2018 uit dienst gegaan? Dan wordt dit kleine pensioen vanaf 1 januari 2019 automatisch samengevoegd bij het pensioen dat hij bij uw huidige of nieuwe pensioenuitvoerder opbouwt. U hoeft hiervoor niets te doen. Op deze manier behoudt u uw pensioen en is het over minder potjes verdeeld. 

Is er niet meteen een nieuwe pensioenuitvoerder?
Dan bekijkt SPW jaarlijks opnieuw of het opgebouwde pensioen overgedragen kan worden. Kan dat na 5 jaar nog steeds niet? Dan mag SPW het pensioen afkopen. Maar dit gebeurt alleen met toestemming van de werknemer.

Waardeoverdracht bij een pensioen hoger dan € 474,11?

Is het pensioen bij SPW hoger dan € 474,11 bruto per jaar en wil de vertrekkende werknemer het meenemen naar een nieuwe pensioenuitvoerder? Dan gaat dat niet automatisch. De werknemer moet dan zelf waardeoverdracht aanvragen.

Meer informatie

Het pensioenreglement wordt per 1 januari 2019 op bovengenoemde punten aangepast. Zodra het reglement is aangepast, zal SPW hierover meer informatie verstrekken. Heeft u vragen over de nieuwe regels rond kleine pensioenen? Neem dan contact op met Relatiebeheer SPW.

17-12-2018