U heeft in het verleden pensioen opgebouwd bij SPW

Wanneer u ooit bij een woningcorporatie heeft gewerkt, dan heeft u pensioen opgebouwd bij SPW. Als u hier niets mee heeft gedaan, dan staat uw pensioen nog steeds bij SPW. In pensioenjargon wordt u dan ook wel een 'niet-actieve deelnemer' of 'slaper' genoemd. Op deze pagina vindt u informatie over uw pensioen bij SPW.

Wat kunt u doen met uw opgebouwde pensioen van SPW?

  • U neemt uw pensioen mee naar een ander pensioenfonds of -verzekeraar (waardeoverdracht)
  • U laat uw pensioen staan bij SPW
  • In sommige gevallen zal SPW voorstellen om het pensioen af te kopen

Heeft u bij een woningcorporatie gewerkt, maar werkt u op dit moment buiten deze branche? Dan bouwt u nu waarschijnlijk pensioen op via een ander pensioenfonds. U kunt er voor kiezen om uw pensioen over te dragen. Wilt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds? Dan moet u de aanvraag voor de waardeoverdracht bij uw nieuwe pensioenfonds aanvragen.

Kiest u niet voor waardeoverdracht? Dat is geen probleem. U kunt uw pensioen ook bij SPW laten staan. U wordt dan een 'niet-actieve deelnemer'. U krijgt uw opgebouwde pensioen van SPW maandelijks uitgekeerd zodra u 68 jaar wordt. 

Heeft u een korte periode voor een woningcorporatie gewerkt? En is uw opgebouwde ouderdomspensioen bij ons lager is dat de wettelijke afkoopgrens? Dan kopen wij uw pensioen af.

SPW probeert jaarlijks de waarde van uw opgebouwde pensioen mee te laten stijgen met de prijsstijgingen in Nederland. Dit noemen we toeslag verlenen of indexeren. Eén keer in de vijf jaar ontvangen niet-actieve deelnemers een Uniform Pensioen Overzicht. Hierin ziet u wat de waarde is van uw pensioenaanspraken bij SPW. Drie maanden voordat u 68 wordt, ontvangt u automatisch een aanvraagformulier voor uw flexpensioen. 

“Kan ik rondkomen later?” en “Wanneer kan ik stoppen met werken?” Graag helpen wij u om antwoord te geven op deze vragen. Helder Overzicht & Inzicht in Mijn SPW laat uw financiële balans zien op uw verwachte AOW-leeftijd. Op basis van wat wij al van u weten, hebben wij berekend wat uw verwachte inkomsten en uitgaven zullen zijn als u uw AOW-leeftijd bereikt. 

Lees meer over Helder Overzicht & Inzicht