U heeft in het verleden pensioen opgebouwd bij SPW

Wanneer u ooit bij een woningcorporatie heeft gewerkt, dan heeft u pensioen opgebouwd bij SPW. Als u hier niets mee heeft gedaan, dan staat uw pensioen nog steeds bij SPW. Behalve als het een klein pensioen is van minder dan € 503,24 bruto per jaar.

Heeft u bij een woningcorporatie gewerkt, maar werkt u op dit moment buiten deze branche? Dan bouwt u nu waarschijnlijk pensioen op via een ander pensioenfonds. U kunt er voor kiezen om uw pensioen over te dragen. Wilt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds? Dan moet u de waardeoverdracht bij uw nieuwe pensioenuitvoerder aanvragen.

Kiest u niet voor waardeoverdracht? Dat is geen probleem. U kunt uw pensioen ook bij SPW laten staan. U wordt dan een 'niet-actieve deelnemer'. U krijgt uw opgebouwde pensioen van SPW maandelijks uitgekeerd zodra u 68 jaar wordt. 

Heeft u kort bij een woningcorporatie gewerkt en is uw opgebouwde pensioen bij ons lager dan € 503,24 bruto per jaar? Dan dragen wij uw pensioen meestal automatisch over naar uw huidige pensioenfonds of verzekeraar.

Lees meer over automatische waardeoverdracht bij kleine pensioenen.

SPW probeert jaarlijks de waarde van uw opgebouwde pensioen mee te laten stijgen met de prijsstijgingen in Nederland. Dit noemen we toeslag verlenen of indexeren. Elk jaar maken wij een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) voor u. Hierin ziet u wat de waarde is van uw pensioenaanspraken bij SPW. Drie maanden voordat u 68 wordt, ontvangt u automatisch een aanvraagformulier voor uw flexpensioen. 

Er is ruimte om zelf te kiezen, wat u wilt met uw pensioen. Wanneer u met pensioen gaat, geheel of gedeeltelijk. Kiest u eerst een hoog bedrag en later een lager bedrag? Of andersom? Wel of geen partnerpensioen? Bereken uw pensioenmogelijkheden in Mijn SPW en bekijk direct uw persoonlijk pensioenvoorstel. U kunt in Mijn SPW uw pensioen op verschillende momenten berekenen: voor als uw pensioen nog ver weg is, als uw pensioen dichtbij komt en als u uw pensioen direct wilt regelen.

Lees meer over Mijn SPW