Vroegpensioenregeling

Als u vóór 1950 bent geboren, dan valt u onder de vroegpensioenregeling van SPW.

 
De pensioenregeling kent meerdere soorten pensioenen:
1. Pensioen dat u opbouwt :ouderdomspensioen, vroegpensioen, partnerpensioen en wezenpensioen.
2. Pensioen op risicobasis verzekerd: arbeidsongeschiktheidspensioen: WGA-hiaat-, WIA-plus- en WIA-Excedentpensioen.
3. Een vrijwillig af te sluiten verzekering: Anw-hiaatpensioenverzekering