Afbouw van voorwaardelijke pensioenaanspraken

In september 2015 hebben de cao-partijen een akkoord bereikt voor een afbouwregeling van voorwaardelijke pensioenaanspraken.

Afbouw van 40% in vier stappen van 10%

De hoogte van de voorwaardelijke aanspraak op extra ouderdomspensioen en partnerpensioen wordt met 40% afgebouwd. Dit gebeurt in vier jaar. En in vier stappen van 10% van uw voorwaardelijke pensioenaanspraak op 1 januari 2016 per:

  • 1 april 2016
  • 1 april 2017
  • 1 april 2018
  • 1 april 2019

Bekijk de rekenvoorbeelden om te zien wat dit betekent. Wilt u zien wat dit voor u persoonlijk betekent? Vanaf 1 april 2016 houden we rekening met de afbouw van het voorwaardelijke pensioen in Mijn SPW en op de pensioenplanner. Heeft u nog vragen? Hieronder staat een overzicht met de meestgestelde vragen over dit onderwerp.

Ja, ook uw voorwaardelijk partnerpensioen wordt tussen 1 april 2016 en 1 april 2019 jaarlijks met 10% verminderd.

Cao-partijen (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers) beslissen over de afbouw van het voorwaardelijk pensioen. SPW voert de pensioenregeling uit.
U kunt bij SPW geen bezwaar maken tegen de afbouw van het voorwaardelijk pensioen. De regeling wordt bepaald door sociale partners. SPW voert deze regeling alleen uit.
Op dit moment kunnen wij de gevolgen van de afbouw van het voorwaardelijk pensioen nog niet voor u berekenen. Wij doen er alles aan om onze administratie en de pensioenplanner zo snel mogelijk aan te passen.
  • Gaat u met pensioen voor 1 april 2016? Dan kunt u wel gebruik maken van de pensioenplanner in Mijn SPW.
  • Wilt u met pensioen na 1 april 2016? Op dit moment zijn wij bezig om onze administratie aan te passen aan de afbouw van de voorwaardelijke pensioenaanspraken. Het is daarom nog niet mogelijk serviceberekeningen te maken voor uittreden vanaf 1 april 2016. Wij doen er ook alles aan om de pensioenplanner zo snel mogelijk aan te passen.
Ook uw voorwaardelijk pensioen wordt met 10% per jaar afgebouwd vanaf 1 april 2016 tot en met 1 april 2019. Als u bij uw pensionering volledig arbeidsongeschikt bent? Wordt uw voorwaardelijk pensioen geheel gekort.
Als u geen dienstverband meer heeft binnen de sector woningcorporaties? Dan vervalt uw recht op voorwaardelijk pensioen.
Wij kunnen hierop geen antwoord geven, Cao-partijen kunnen altijd besluiten om wel of niet verder af te bouwen.
​Uw voorwaardelijk pensioen wordt afgebouwd met 40%. Zo lang u in dienst blijft bij een woningcorporatie houdt u aanspraak op 60 procent van uw voorwaardelijk pensioen op 1 januari 2016.