Aanvullingsregelingen van SPW

Wordt u arbeidsongeschikt, dan ontvangt u in de meeste gevallen vanaf het derde ziektejaar een WIA-uitkering van de overheid. Als u recht heeft op het arbeidsongeschiktheidspensioen van SPW, dan ontvangt u maandelijks een uitkering. Deze uitkering is een aanvulling op uw WIA-uitkering.

Als u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, krijgt u geen WIA-uitkering. U heeft dan ook geen recht op een aanvullingsregeling van SPW. 

SPW kent drie soorten aanvullingsregelingen. Of u voor deze regelingen in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke situatie. De drie aanvullingsregelingen zijn:

1. WIA-pluspensioen
Het WIA-pluspensioen is een basisaanvulling voor iedereen die 35% of meer arbeidsongeschikt is. 
 
2. WGA-hiaatpensioen
Het WGA-hiaatpensioen is ter compensatie van een inkomensdaling die ontstaat als u een vervolguitkering ontvangt. 
 
3. WIA-excedentpensioen
Het WIA-excedentpensioen is ter compensatie van een inkomensdaling omdat uw loon boven het maximum SV-loon komt.
 
Komt u in aanmerking voor een van de aanvullingsregelingen? Vraag een van de aanvullingsregelingen aan.

Dan was u al voor 1 januari 2006 arbeidsongeschikt. U valt onder de  oude regeling voor (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen en invaliditeitspensioen. Neem contact op met de helpdesk van SPW voor meer informatie.

Aanvraagformulier voor aanvullingsregelingen die onder de oude regeling vallen