Anw-hiaatpensioenverzekering

Is het partner- en wezenpensioen voor uw nabestaanden niet voldoende om van rond te komen? U kunt een Anw-hiaatpensioenverzekering bij SPW afsluiten. Dit is een vrijwillige verzekering. Daarom moet u deze zelf aanvragen.

Het inkomen van uw nabestaanden bestaat na uw overlijden onder meer uit:

1. Partner- en wezenpensioen 
Uw partner krijgt een partnerpensioen van SPW als u overlijdt. Uw kinderen krijgen een wezenpensioen van SPW. Deze pensioenen heeft u opgebouwd, omdat u deelneemt aan de pensioenregeling van SPW. 

2. Eventueel een Anw-uitkering van de overheid
In enkele gevallen krijgen uw partner en uw kinderen een nabestaandenuitkering van de overheid als u overlijdt. Deze uitkering bestaat uit een partneruitkering en een wezenuitkering. In de Algemene Nabestaandenwet, de Anw, staat vastgelegd wie hier recht op hebben. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank

3. Een aanvullende verzekering, zoals de Anw-hiaatverzekering van SPW
Aangezien lang niet iedereen recht heeft op een Anw-uitkering en omdat de hoogte van deze uitkering sterk kan variëren, biedt SPW zijn deelnemers een Anw-hiaatpensioenverzekering aan. Met deze verzekering kunt u voorkomen dat uw partner en uw kinderen door uw overlijden in financiële moeilijkheden komen. U kunt de Anw-hiaatpensioenverzekering afsluiten tot een maximum bedrag per jaar.

  • U kunt de Anw-hiaatpensioenverzekering afsluiten tot een maximum bedrag per jaar. Dit bedrag bedraagt € 16.415,- per jaar (vanaf 1 januari 2019).
  • U kunt het verzekerde bedrag laten variëren door het opgeven van een wisseldatum. Zo kunt u bijvoorbeeld het verzekerde bedrag verhogen op de dag waarop uw jongste kind 18 jaar wordt. Vanaf die dag vervalt namelijk in veel gevallen de eventuele Anw-uitkering.
  • U betaalt over de premie geen belasting! Uw werkgever houdt de premie namelijk in van uw brutoloon. 
  • Bent u nieuw in dienst? Sluit de verzekering binnen drie maanden af nadat u in dienst bent gekomen. U hoeft dan geen gezondheidsverklaring voor te leggen.
  • Let op: de Anw-hiaatpensioenverzekering eindigt vanaf de dag waarop uw deelname aan de pensioenregeling van SPW stopt. Ook als u met pensioen gaat, stopt de Anw-hiaatpensioenverzekering. Overlijdt u na pensioneren of nadat uw deelneming aan de pensioenregeling is gestopt? Dan krijgt uw partner geen Anw-hiaatpensioenuitkering.

De premiehoogte is afhankelijk van: 

  • Uw leeftijd en die van uw partner;
  • Het te verzekeren bedrag;
  • De wisseldatum.
Wilt u een Anw-hiaatpensioenverzekering afsluiten? Vul dan het aanvraagformulier voor een Anw-hiaatpensioenverzekering in. Stuur dit op naar het op het formulier vermelde adres. U ontvangt dan een offerte. Vervolgens beslist u zelf of u de verzekering wilt afsluiten.
Meer informatie over de Anw-uitkering van de overheid vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.