Anw-hiaatpensioenverzekering

Is het partner- en wezenpensioen voor uw nabestaanden niet voldoende om van rond te komen? U kunt een Anw-hiaatpensioenverzekering bij SPW afsluiten. Dit is een vrijwillige verzekering. Daarom moet u deze zelf aanvragen. Bent u nieuw in dienst? Sluit de verzekering binnen drie maanden af, dan hoeft u geen gezondheidsverklaring in te vullen.

Het inkomen van uw nabestaanden bestaat na uw overlijden onder meer uit:

1. Partner- en wezenpensioen 
Uw partner krijgt een partnerpensioen van SPW als u overlijdt. Uw kinderen krijgen een wezenpensioen van SPW. Deze pensioenen heeft u opgebouwd, omdat u deelneemt aan de pensioenregeling van SPW. 

2. Eventueel een Anw-uitkering van de overheid
In enkele gevallen krijgen uw partner en uw kinderen een nabestaandenuitkering van de overheid als u overlijdt. Deze uitkering bestaat uit een partneruitkering en een wezenuitkering. In de Algemene Nabestaandenwet, de Anw, staat vastgelegd wie hier recht op hebben. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank

3. Een aanvullende verzekering, zoals de Anw-hiaatverzekering van SPW
Niet iedereen heeft recht op een Anw-uitkering van de overheid. En de hoogte van deze uitkering kan sterk wisselen. Daarom biedt SPW u een Anw-hiaatpensioenverzekering aan. Met deze verzekering kunt u voorkomen dat uw partner en uw kinderen door uw overlijden in financiële moeilijkheden komen. U kunt de Anw-hiaatpensioenverzekering afsluiten tot een maximumbedrag per jaar.

 • U kunt de Anw-hiaatpensioenverzekering afsluiten tot een maximum bedrag per jaar. Dit bedrag is € 16.934,- per jaar (vanaf 1 januari 2021).
 • U kunt het verzekerde bedrag laten variëren door het opgeven van een wisseldatum. Zo kunt u bijvoorbeeld het verzekerde bedrag verhogen op de dag waarop uw jongste kind 18 jaar wordt. Vanaf die dag vervalt namelijk in veel gevallen de eventuele Anw-uitkering.
 • U betaalt over de premie geen belasting! Uw werkgever houdt de premie namelijk in van uw brutoloon. 
 • Bent u nieuw in dienst? Sluit de verzekering binnen drie maanden nadat u in dienst bent gekomen af. Dan hoeft u geen gezondheidsverklaring te overleggen. 

Let op: de Anw-hiaatpensioenverzekering eindigt: 
 • vanaf de dag waarop uw deelname aan de pensioenregeling van SPW stopt 
 • als u met pensioen gaat
Wanneer krijgt uw partner geen Anw-hiaatpensioenuitkering? 
 • Als u overlijdt na pensionering 
 • Als u overlijdt nadat uw deelneming aan de pensioenregeling is gestopt 

De premiehoogte is afhankelijk van: 

 • de leeftijd van uw partner en uw leeftijd
 • het gekozen verzekerd bedrag
 • de gekozen wisseldatum

Wanneer kunt u deze verzekering afsluiten?

 • als u in dienst bent bij een woningcorporatie en deelneemt aan de pensioenregeling
 • als u een partner heeft en deze is aangemeld bij SPW
Bij veranderingen in uw dienstverband: 
 • vanaf de dag waarop uw dienstverband bij uw huidige werkgever eindigt
 • vanaf de dag dat u niet meer deelneemt aan de pensioenregeling
Bij pensionering: 
 • vanaf de maand waarin u volledig met flexpensioen/ouderdomspensioen gaat
Bij bereiken bepaalde leeftijd partner:
 • op de eerste dag van de maand waarin uw partner 68 jaar wordt
 • of op de AOW-ingangsdatum als deze eerder is
Bij overlijden:
 • als u overlijdt voordat u 68 jaar bent
 • vanaf de dag waarop uw partner overlijdt 
Bij veranderingen in uw relatie: 
 • vanaf de dag waarop uw relatie eindigt
Bij opzeggen van de verzekering:
 • vanaf de 1e maand die volgt nadat u uw Anw-hiaatpensioenverzekering opzegt

Uw partner ontvangt een Anw-hiaatpensioenuitkering als u op het moment van overlijden:

 • in dienst bent bij een woningcorporatie en deelneemt aan de pensioenregeling
 • uw partner is aangemeld bij SPW
 • u jonger bent dan 68 jaar en nog geen AOW ontvangt
De uitkering aan uw partner stopt: 
 • op de eerste dag van de maand waarin uw partner 68 jaar wordt
 • op de eerste dag van de maand volgend op het overlijden van uw partner 
 • bij het bereiken van een eerdere AOW-ingangsdatum dan 68 jaar 

Wilt u een Anw-hiaatpensioenverzekering afsluiten? Vul het aanvraagformulier in. Stuur dit op naar het adres dat op het aanvraagformulier staat. U ontvangt een offerte van ons. Daarna beslist u of u de verzekering wilt afsluiten.

Bent u nieuw in dienst? Sluit de verzekering binnen drie maanden af, dan hoeft u geen gezondheidsverklaring te overleggen.

Meer informatie over de Anw-uitkering van de overheid vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.