Anw-hiaatpensioenverzekering

Is het partner- en wezenpensioen voor uw nabestaanden niet voldoende om van rond te komen? U kunt een Anw-hiaatpensioenverzekering bij SPW afsluiten. Dit is een vrijwillige verzekering. Daarom moet u deze zelf aanvragen.

Het inkomen van uw nabestaanden bestaat na uw overlijden onder meer uit:

1. Partner- en wezenpensioen 
Uw partner krijgt een partnerpensioen van SPW als u overlijdt. Uw kinderen krijgen een wezenpensioen van SPW. Deze pensioenen heeft u opgebouwd, omdat u deelneemt aan de pensioenregeling van SPW. 

2. Eventueel een Anw-uitkering van de overheid
In enkele gevallen krijgen uw partner en uw kinderen een nabestaandenuitkering van de overheid als u overlijdt. Deze uitkering bestaat uit een partneruitkering en een wezenuitkering. In de Algemene Nabestaandenwet, de Anw, staat vastgelegd wie hier recht op hebben. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank

3. Een aanvullende verzekering, zoals de Anw-hiaatverzekering van SPW
Aangezien lang niet iedereen recht heeft op een Anw-uitkering en omdat de hoogte van deze uitkering sterk kan variëren, biedt SPW zijn deelnemers een Anw-hiaatpensioenverzekering aan. Met deze verzekering kunt u voorkomen dat uw partner en uw kinderen door uw overlijden in financiële moeilijkheden komen. U kunt de Anw-hiaatpensioenverzekering afsluiten tot een maximum bedrag per jaar.

 • U kunt de Anw-hiaatpensioenverzekering afsluiten tot een maximum bedrag per jaar. Dit bedrag bedraagt € 15.898,- per jaar (vanaf 1 januari 2017).
 • U kunt het verzekerde bedrag laten variëren door het opgeven van een wisseldatum. Zo kunt u bijvoorbeeld het verzekerde bedrag verhogen op de dag waarop uw jongste kind 18 jaar wordt. Vanaf die dag vervalt namelijk in veel gevallen de eventuele Anw-uitkering.
 • U betaalt over de premie geen belasting! Uw werkgever houdt de premie namelijk in van uw brutoloon. 
 • Bent u nieuw in dienst? Sluit de verzekering binnen drie maanden af nadat u in dienst bent gekomen. U hoeft dan geen gezondheidsverklaring voor te leggen.

Per 1 januari 2017 wordt deze verzekering vereenvoudigd. Zo zijn bijvoorbeeld de bijzondere keuzemogelijkheden waar in de praktijk niet of nauwelijks gebruik van werd gemaakt, afgeschaft. Hieronder staan alle veranderingen. Niet alle wijzigingen gelden voor iedere deelnemer. Heeft u een Anw-hiaatverzekering en verandert er iets voor u? Dan ontvangt u persoonlijk een brief van ons over de wijzigingen.

 1. Het verzekerde bedrag wordt jaarlijks verhoogd, zodat de verzekerde bedragen waardevast blijven.
 2. U verzekert voortaan standaard premievrijstelling wanneer u arbeidsongeschikt raakt.
 3. U kunt er niet meer voor kiezen om uw ex-partner als begunstigde aan te wijzen.

De premiehoogte is afhankelijk van: 

 • Uw leeftijd en die van uw partner;
 • Het te verzekeren bedrag;
 • De wisseldatum;
 • Meeverzekerde premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid;
 • Automatische indexering, zodat de verzekerde bedragen waardevast blijven.
Wilt u een Anw-hiaatpensioenverzekering afsluiten? Vul dan het aanvraagformulier voor een Anw-hiaatpensioenverzekering in. Stuur dit op naar het op het formulier vermelde adres. U ontvangt dan een offerte. Vervolgens beslist u zelf of u de verzekering wilt afsluiten.
Meer informatie over de Anw-uitkering van de overheid vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.