Inzicht in uw financiële toekomst

“Kan ik rondkomen later?” en “Wanneer kan ik stoppen met werken?” Graag helpen wij u om antwoord te geven op deze vragen.

Met Helder Overzicht & Inzicht in Mijn SPW krijgt u eenvoudig inzicht in uw financiële toekomst. Op basis van wat wij al van u weten, hebben wij berekend wat uw verwachte inkomsten en uitgaven zullen zijn als u uw AOW-leeftijd bereikt. Zo krijgt u meer overzicht en grip op uw totale financiële toekomst.

Inzicht op gezinsniveau

U kunt ook de gegevens van uw partner toevoegen om een totaalbeeld te krijgen op gezinsniveau. U ziet dan wat uw verwachte gedeelde inkomsten en uitgaven zullen zijn als u uw AOW-leeftijd bereikt. Ook kunt u dan het effect zien als u samen eerder wilt stoppen met werken.

In het kort

  • Snel inzicht in de balans tussen uw inkomsten en uitgaven later; 
  • De bij ons bekende inkomsten en een schatting van de uitgaven zijn al ingevuld; 
  • U vult eenvoudig het overzicht verder aan.

Om grip te krijgen op uw totale financiële toekomst kunt u in Helder Overzicht & Inzicht:

  • Uitgaven beheren en toevoegen; 
  • Pensioenen van andere pensioenfondsen of verzekeraars toevoegen; 
  • Eigen pensioenvoorzieningen toevoegen; 
  • Toekomstscenario’s "Maar wat als…" doorrekenen, bijvoorbeeld: "eerder stoppen met werken" of “meer of minder werken”.

Helder Overzicht & Inzicht helpt u om op hoofdlijnen een totaalbeeld te krijgen van uw inkomsten en uitgaven. Er is al gerekend met een toekomstige verhoging van de AOW-leeftijd. U kunt andere pensioenen, spaarregelingen en uw uitgaven toevoegen om het totaalplaatje te zien.

SPW wil u grip geven op uw totale financiële toekomst. Als u zicht heeft op de balans tussen inkomsten en uitgaven kunt u zien of (pensioen-)keuzes, zoals eerder stoppen met werken, in de praktijk haalbaar zijn en wat u nu kunt doen om keuzes later haalbaar te maken.

In de special "Inzicht in uw financiële toekomst" zijn vier SPW-deelnemers aan de slag gegaan met de module Helder Overzicht & Inzicht. Welk effect hebben de keuzes die zij maken in hun privéleven op hun pensioen? Yvonne Bos-de Boer (60), Douwe Bakker (63), Sanne Bosten (31) en Robert Koning (38) zochten het uit.

Special "Inzicht in uw financiële toekomst"

Video Yvonne en Douwe

Video Robert en Sanne