Verkiezingen verantwoordingsorgaan

SPW krijgt vanaf 1 juli 2018 een nieuw verantwoordingsorgaan (VO). U bepaalt mee wie namens deelnemers en pensioengerechtigden meepraat over uw pensioen. Daarom waren er in april 2018 verkiezingen.