Herstelplan

Eind 2018 had SPW niet de beschikking over het wettelijk vereiste eigen vermogen van ongeveer 25,6%. Daarom hebben wij eind maart 2019 een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Hieronder vindt u een samenvatting van het ingediende herstelplan 2019.