Veelgestelde vragen

Het nieuwe pensioenstelsel komt er aan. Uiterlijk in 2027 moeten alle pensioenfondsen overgaan op de nieuwe regels voor pensioen. Maar waarom komt er eigenlijk een nieuw pensioenstelsel? Hoe gaat het er uit zien? En wat betekent het voor u?

Op deze pagina houden we u op de hoogte via veelgestelde vragen en antwoorden. We werken deze pagina regelmatig bij.

Op dit moment weten we nog niet de exacte details van het nieuwe pensioenstelsel. De wetgeving voor het nieuwe pensioenstelsel is nog niet af. In 2021 wordt het wetsvoorstel uitgewerkt. Het voorstel gaat begin 2022 naar de Tweede Kamer. Hoe onze pensioenregeling er straks uitziet, is afhankelijk van de wetgeving die dan geldt. En de keuze van de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) voor het type contract.

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan, of gaan ondernemen. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel op deze ontwikkelingen aansluit. Daarom heeft het kabinet samen met sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW.

Op dit moment worden de regels verder uitgewerkt. Wat wij al weten is:

  • Pensioen gaat meebewegen met de beurzen. Gaat het goed met de economie, dan merkt u dit eerder in uw pensioenpot of pensioenuitkering. Gaat het minder goed, dan ziet u dit ook terug.
  • Pensioen wordt transparanter. U krijgt straks een eigen pensioenpot waarin u beter kunt zien hoeveel u op dat moment opbouwt en hoe hoog uw pensioenuitkering op dat moment is. 
  • Hoe het pensioen er straks uit gaat zien, hangt ook af van het contract dat de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) samen met het pensioenfonds kiezen.

Wat verandert er voor u?

Op dit moment is dit nog niet duidelijk. De sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) moeten kiezen wat er gebeurt met bestaande opgebouwde pensioenen. Ze kunnen ervoor kiezen om opgebouwde pensioenen mee te nemen naar het nieuwe stelsel. Of ervoor kiezen de opgebouwde pensioenen te handhaven zoals ze zijn, en alleen de nieuwe pensioenopbouw in het nieuwe pensioenstelsel te doen. Uiterlijk in 2024 moeten zij hierover een besluit nemen.

Op dit moment wordt er een nieuwe pensioenwet gemaakt. Dit wetsvoorstel gaat begin 2022 naar de Tweede Kamer. Dan is het openbaar en wordt duidelijk hoe de nieuwe regels er precies uitzien. Het nieuwe pensioenstelsel gaat uiterlijk op 1 januari 2027 in. De meeste pensioenfondsen willen al eerder met de nieuwe regels gaan werken. Zij zijn zich hierop nu aan het voorbereiden. Net als SPW.

We houden u de komende jaren graag op de hoogte over het nieuwe pensioenstelsel en wat dit betekent voor de pensioenregeling van SPW.