Tijdlijn nieuwe pensioenstelsel

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel verloopt over meerdere jaren. Achter de schermen bereiden wij alles zorgvuldig voor, zodat de overgang zo soepel mogelijk voor u verloopt. De belangrijkste momenten voor de overstap naar het nieuwe stelsel per jaar vindt u in de tijdlijn.

2021

In 2021: een (voorlopige) keuze voor het type contract
De sociale partners (de werknemers- en werkgeversorganisaties) selecteren het type contract dat gaat gelden voor de nieuwe pensioenregeling van SPW.

2022

Begin 2022: wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel gaat naar de Tweede Kamer
In 2021 worden de details van het nieuwe pensioenstelsel verder uitgewerkt en vastgelegd in een wetsvoorstel.

2023

Uiterlijk 1 juli 2023: nieuwe pensioenwet treedt in werking
Wanneer de wet definitief is goedgekeurd, staat vast welke uitgangspunten gelden voor het nieuwe pensioenstelsel en de overgang daarnaartoe.

2024

Uiterlijk 2024: besluit sociale partners over bestaande pensioenen
Sociale partners beslissen of bestaande pensioenen overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel.

2027

Uiterlijk 1 januari 2027: het nieuwe pensioenstelsel gaat in
Uiterlijk op deze datum stappen alle pensioenfondsen over naar het nieuwe pensioenstelsel.