Wat is beleggen?

Een spaarder zet zijn geld op de bank en wacht tot hij rente krijgt. Een belegger koopt en wacht tot hij met winst kan verkopen. Dat kan van alles zijn: obligaties, aandelen, onroerend goed, goud. Een belegger loopt meer risico dan een spaarder. Daardoor maakt hij, zeker op de lange termijn, meer rendement. Met alleen spaarrente zou het vermogen van SPW onvoldoende groeien om de dekkingsgraad op peil te houden. Sterker nog: ongeveer driekwart van het uiteindelijke pensioen bestaat uit rendement op beleggingen.

SPW spreidt de risico’s van beleggen. Wij hebben na uitvoerige analyse een strategisch beleggingsbeleid ontwikkeld met verschillende soorten beleggingen, verspreid over de hele wereld. Het beleid voldoet bovendien aan de regels die De Nederlandsche Bank aan pensioenbeleggen gesteld heeft. Want beleggen is iets anders dan speculeren.
Vermogensbeheer kost geld. Dat wordt betaald uit het vermogen van SPW. Wij houden deze kosten scherp in de gaten. In onze jaarverslagen kunt u lezen wat de kosten precies zijn.