Uw pensioen wordt in 2020 niet verlaagd

U heeft het vast in de media gelezen: verschillende pensioenfondsen moeten de pensioenen volgend jaar mogelijk verlagen. Wij kunnen u geruststellen: het ziet ernaar uit dat SPW de pensioenen niet hoeft te verlagen in 2020.

Wat betekent het voor uw pensioen bij SPW?

Er kunnen onverwachte dingen gebeuren. Bijvoorbeeld beleggingsrendementen die onverwachts tegenvallen. Daarom kunnen we niet 100% uitsluiten dat we de pensioenen moeten verlagen. Maar zoals het er nu naar uitziet, hoeft SPW de pensioenen in 2020 niet te verlagen.

Waarom dreigt er bij ander fondsen een verlaging?

De financiële regels waaraan pensioenfondsen zich in Nederland moeten houden, zijn erg streng. We moeten een bepaald bedrag in kas hebben, zodat we zeker weten dat we alle pensioenen kunnen uitbetalen. Nu, maar ook in de toekomst. 

Als de financiële buffer voor langere tijd onder een bepaalde grens komt, moeten de pensioenen worden verlaagd. Bij een aantal pensioenfondsen gebeurt dit mogelijk al in 2020, omdat zij al een aantal jaar onder de gestelde grens zitten.

Wat doet SPW om verlaging te voorkomen?

We doen er alles aan om te voorkomen dat we in de toekomst uw pensioen moeten verlagen. Toch staat ook onze financiële positie onder druk. Daarom heeft SPW een herstelplan gemaakt. 

Op basis van het herstelplan verwachten we dat we met ons beleid de komende jaren voldoende groeien door de rendementen op onze beleggingen. Daarmee zorgen we dat we ook de komende jaren financieel gezond blijven.

Lees meer over dit onderwerp:

13-03-2019