SPW tekent IMVB-convenant voor verantwoord beleggen

SPW heeft het convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) getekend. Bij de feestelijke ondertekening op 20 december in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag waren naast vertegenwoordigers van een groot aantal maatschappelijke organisaties ook de ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aanwezig.

Krachten bundelen

In het convenant maakt de pensioensector afspraken met de overheid, milieu- en maatschappelijke organisaties en de vakbonden om misstanden bij bedrijven waarin wordt belegd, te voorkomen. Minister Kaag juicht de totstandkoming van het convenant toe. “Met deze samenwerking bundelen pensioenfondsen hun krachten en laten de betrokken partijen zien hoe zij gezamenlijk bijdragen aan duurzame ontwikkeling.”

Het convenant is ondertekend door de Pensioenfederatie en 73 pensioenfondsen, die samen bijna 90 procent van het Nederlandse pensioenvermogen vertegenwoordigen.

Kennis en ervaring delen

De deelnemende partijen in het convenant kunnen gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring bij het wereldwijd in kaart brengen van de risico’s en negatieve impact van beleggingen, bij de aanpak en preventie misstanden en bij het aanwenden van invloed om problemen op te lossen. Richtsnoer daarbij zijn de OESO-richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en de beginselen van de VN Global Compact.

Ook gaan de partijen binnen het convenant samenwerken bij zes concrete projecten om hun invloed als verantwoorde beleggers te vergroten. In januari 2019 wordt de eerste casus bekendgemaakt.

Aansluitend op beleid

Voor SPW sluit het convenant aan bij het beleid voor verantwoord beleggen. Kern daarvan is dat bij alle beleggingsbeslissingen niet alleen wordt gekeken naar rendement, risico en kosten maar ook naar niet-financiële factoren als milieu, maatschappij en goed bestuur. Ook gaat SPW als daar aanleiding toe is samen met andere grote beleggers in dialoog met bedrijven over hun prestaties op het gebied van verantwoord ondernemen.

Breed gedragen initiatief

In maart 2017 ondertekenden de pensioensector een intentieverklaring met de overheid, de vakcentrales FNV en CNV en maatschappelijke organisaties als Amnesty International en Oxfam Novib. Sindsdien hebben de partijen gesproken over de concrete invulling van het convenant. De feestelijke ondertekening van het convenant markeert het voorlopige hoogtepunt.

Het convenant is tot stand gekomen onder begeleiding van de Sociaal-Economische Raad (SER). Met dit nieuwe convenant wordt binnen de financiële sector gewerkt aan internationaal maatschappelijke verantwoord investeren. Eerder werden convenanten gesloten met banken en verzekeraars en op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) voor onder andere duurzame kleding en verantwoord goud.

21-12-2018