Premies en kengetallen 2018 bekend

Elke maand wordt er pensioenpremie afgedragen. Net als vorig jaar is de pensioenpremie 25%. Hiervan wordt 7,81% ingehouden op het loon van de werknemer en 17,19% wordt betaald door de werkgever.

Premies voor arbeidsongeschiktheidspensioen

Ook zijn de premies voor het arbeidsongeschiktheidspensioen vastgesteld. Deze zijn wel gewijzigd in 2017 ten opzichte van vorig jaar. Eerder werd ook de premie voor het voorwaardelijk pensioen vastgesteld; deze is verhoogd van 3,5% naar 3,6%.

18-12-2017