Uw pensioen wordt verhoogd

Uw pensioenuitkering bij SPW stijgt in 2020. Het bestuur van SPW heeft besloten tot een verhoging van uw pensioen.

Krijgt u al pensioen? Uw pensioen is verhoogd met 0,10%

Bent u gepensioneerd of werkt u niet meer in de sector? Dan is uw bruto pensioen verhoogd met 0,10%. Ons besluit om de pensioenuitkeringen te verhogen hing af van twee factoren: 
  • Onze financiële positie van oktober 2019;
  • De stijging van de prijzen (in de periode tussen 31 juli 2018 en 31 juli 2019).
In deze periode stegen de prijzen met 1,50%. Dat betekent dat we uw pensioen kunnen verhogen als de financiële situatie van het fonds voldoende is. De financiële positie bepalen we met de beleidsdekkingsgraad. Die was eind oktober 110,8%. Dat is voldoende om de prijsstijging voor een deel te compenseren, namelijk met 0,10%. Voor een volledige prijscompensatie had de beleidsdekkingsgraad 125% moeten zijn.

Bouwt u pensioen op? Uw pensioen is verhoogd met 0,41%

Bouwt u pensioen bij ons op? Dan is uw pensioen verhoogd met 0,41%. Ons besluit om de pensioenen te verhogen hing af van twee factoren: 
  • Onze financiële positie van oktober 2019;
  • De loonstijging in de sector (cao-verhogingen in de periode tussen 31 juli 2018 en 31 juli 2019). 
In deze periode bedroeg de cumulatieve loonstijging in de sector 6,35%. Dat betekent dat we uw pensioen kunnen verhogen als de financiële situatie van het fonds voldoende is. De financiële positie bepalen we met de beleidsdekkingsgraad. Die was eind oktober 110,8%. Dat is voldoende voor een gedeeltelijke verhoging, namelijk 0,41%. Voor een volledige verhoging had de beleidsdekkingsgraad 125% moeten zijn.

24-12-2019