Het nieuwe MVB-beleid: voor een goed pensioen én een leefbare wereld

SPW zet zich in voor een goed pensioen voor iedere werknemer van een woningcorporatie. We vinden het belangrijk om dit op een verantwoorde manier te doen. Daarom is verantwoord beleggen een belangrijk onderdeel van ons beleggingsproces. Net als rendement, risico en kosten.

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan ons nieuwe beleid 2021-2025. Hiermee willen we nog meer bijdragen aan een leefbare wereld voor huidige en toekomstige generaties. Ook dat is ‘Goed voor elkaar’.

In ons beleid staan 4 thema’s centraal

Een goed beleid begint met een relevante focus. In samenspraak met deelnemers, werkgevers en andere betrokkenen hebben wij gekozen voor 4 thema’s. Thema’s die aansprekend en herkenbaar zijn, waar wij invloed op kunnen uitoefenen én die urgent zijn. Zo zijn we tot de volgende 4 thema’s gekomen:

  • Klimaatverandering: de gevolgen van klimaatverandering zijn zichtbaar en nemen in ernst en schaal toe. Overstroming, stijgend zeeniveau en extremere temperaturen raken ons en de wereld steeds vaker. Onze ambitie is om nog meer te beleggen in bedrijven of vastgoed die bijdragen aan oplossingen tegen klimaatverandering.
  • Biodiversiteit: verlies aan biodiversiteit is één van de grootste risico’s voor de wereld. Het raakt de voedselzekerheid, geeft gezondheidsrisico's, verergert klimaatverandering, bedreigt culturen en beïnvloed bedrijven. Ook hier willen we bewust aan bijdragen. 
  • Mensenrechten: respect voor mensenrechten is een voorwaarde om ‘Goed voor elkaar’ te zijn. Bedrijven die ze niet respecteren lopen ook een groter risico op rechtszaken, vertragingen, uitval, boetes en reputatieschade. Onze ambitie is dat alle bedrijven en landen mensenrechten respecteren. Mensenrechten zijn verweven in al onze thema’s.
  • Goed bestuur: goed bestuur is de basis om invloed uit te oefenen. Hierdoor kan een bedrijf politiek, sociaal, en economisch verantwoorde keuzes maken. Zónder kan een bedrijf niet inzetten op klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. We willen dan ook dat organisaties ‘verantwoord ondernemen’ onderdeel maken van de bedrijfsstrategie. SPW geeft daarin zelf het goede voorbeeld.

Investeren doen we samen en transparant

SPW belegt het pensioengeld van haar deelnemers. Zij staan centraal in alle beslissingen, voor het rendement én de duurzame keuzes. Met hen gaan we regelmatig in gesprek over beleid, uitvoering en verwachtingen.  Dit gesprek voeren we ook met maatschappelijke organisaties, vakbonden, academici en natuurlijk bedrijven. We hebben ambitieuze doelstellingen en om ze te behalen is samenwerken hard nodig.

Wij vinden het ook belangrijk om duidelijk en open te communiceren over onze beleggingen en de voortgang die we boeken op onze doelen. Dit doen we om zelf te kunnen beoordelen of we goed op weg zijn om onze doelen te behalen, maar ook om onze deelnemers en anderen openheid te geven. Wij zullen onze deelnemers dan ook regelmatig informeren over ons beleggingsbeleid en de ontwikkelingen die er plaatsvinden.

Het volledige beleid leest u op onze website

Hierin leest u ook meer over:

  • Onze ambities voor 2030 en visie voor 2050.
  • De uiteindelijke doelen die we per onderwerp hebben uitgewerkt.
  • Hoe wij te werk gaan; hoe gebruiken wij ons stemrecht, wanneer sluiten we bedrijven uit? 

23-09-2021

Chat met SPW