Nieuw kabinet wil wijziging pensioenstelsel

Het nieuwe kabinet wil samen met sociale partners het pensioenstelsel vernieuwen. “Een belangrijke verandering in het nieuwe stelsel is dat mensen een eigen pensioenspaarpot krijgen”, reageert bestuursvoorzitter Jim Schuyt. "Winst is dat het kabinet aangeeft in 2018 een definitief besluit te nemen. En dat de wetgeving al in 2020 moet zijn afgerond. Het is afwachten of dit zo snel op een goede manier lukt.”

Sterke kanten van het bestaande stelsel blijven behouden, zoals het samen delen van de risico’s en de verplichte deelname. Daarnaast wil het kabinet de doorsneepremie afschaffen. Bij de doorsneepremie betalen jonge en oudere werknemers dezelfde premie voor dezelfde pensioenopbouw. In plaats daarvan krijgen deelnemers een opbouw die past bij de ingelegde premie. Dit betekent dat de pensioenopbouw bij een gelijkblijvende premie daalt naarmate men ouder wordt.

Afspraken over nieuwe pensioenstelsel in 2018

Het kabinet wil in 2018 afspraken hebben met de sociale partners over het nieuwe pensioenstelsel. Daarna kan de nieuwe wetgeving gemaakt worden.

13-10-2017