Invloed coronavirus op SPW

De afgelopen dagen hebben we overal kunnen lezen over de invloed die het coronavirus heeft op de wereldeconomie. En daarmee ook op de dekkingsgraad van SPW. Wat zijn de gevolgen voor uw pensioen?

De internationale financiële markten maken zich grote zorgen over het virus. Daardoor doken de koersen flink omlaag en ook de al zeer lage rente daalde nog verder. Dat heeft effect gehad op onze dekkingsgraad.

De beleggingen zijn met procenten gedaald, waardoor ook de beleggingen van ons fonds nu minder waard zijn. Tegelijkertijd zijn onze verplichtingen gestegen. Hierdoor daalde de actuele dekkingsgraad per eind februari naar 104,7%. Eind januari was de actuele dekkingsgraad nog 110,0%.

SPW belegt echter voor de lange termijn. Op korte termijn zullen de economische gevolgen van het coronavirus zichtbaar zijn, maar wij verwachten dat een groot deel van de huidige economische schade ingehaald zal worden. Wanneer dit herstel plaatsvindt is afhankelijk van hoe lang het virus aanhoudt.

Vanzelfsprekend houdt SPW de ontwikkeling van de economie en de dekkingsgraad nauwlettend in de gaten. Uiteraard zorgen we er in ieder geval voor dat de uitbetaling van pensioenen en premie-inning blijven doorgaan en dat we wereldwijd onze beleggingsactiviteiten kunnen blijven uitvoeren.

Met vragen kunt u terecht bij onze klantcontactmedewerkers via onze contactpagina. Wij houden u maandelijks op de hoogte van ontwikkelingen van de financiële positie van SPW. Mochten ontwikkelingen daartoe aanleiding geven dan zetten we een update op onze site.

12-03-2020