Hoe verliep 2020 voor SPW?

Wat is er het afgelopen jaar met uw pensioengeld gebeurd? U leest het in het SPW jaarverslag 2020. Hierin leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en de resultaten van 2020.

Het afgelopen jaar zal de geschiedenisboeken in gaan als het jaar van de coronapandemie. In verband met deze globale crisis hebben we ons crisisplan in werking gesteld. Er is een crisisteam aangesteld om de gevolgen in kaart te brengen en snel te reageren op onverwachte ontwikkelingen. Mede door dit crisisplan en de nauwe samenwerking met onze uitvoerder APG zijn we 2020 goed doorgekomen.

Zo zijn wij omgegaan met het pensioengeld

Het verzorgen van een gegarandeerd en waardevast pensioen is onze belangrijkste ambitie. Om hiervoor te zorgen beleggen wij het pensioengeld. In het jaarverslag leest u meer over onze beleggingsbeginselen en het beleid dat we voeren. Dit vormt de basis hoe we omgaan met uw pensioengeld. Wij streven ernaar dit beheerst en maatschappelijk verantwoord te doen, maar tegelijk te gaan voor een zo goed mogelijk rendement. Want dat zorgt voor een goed pensioen. Zo is het ons gelukt om in het financieel instabiele 2020 toch een rendement te halen van 8,2%. 

Wat u nog meer kan vinden in het jaarverslag

  • onze kernactiviteiten
  • de rendementen van de beleggingen
  • maatschappelijk verantwoord beleggen
  • het risicomanagement en vermogensbeheer
  • de transparantie die wij nastreven
  • ons communicatiebeleid
  • de werking van onze organisatie

23-06-2021