Hoe verliep 2019 voor SPW?

Wat is er het afgelopen jaar met uw pensioengeld gebeurd? Dat hebben we belegd met een goed resultaat. U leest het in het SPW jaarverslag 2019. Hierin leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en de resultaten van 2019.

In het jaarverslag vertellen wij over:

  • onze kernactiviteiten
  • het afleggen van verantwoording 
  • het risicomanagement en vermogensbeheer 
  • transparantie 
  • de communicatie 
  • de organisatie

Korte en overzichtelijke terugblik

Wilt u een samenvatting van de belangrijkste zaken uit het jaarverslag?
Bekijk dan de Terugblik 2019.

29-06-2020

Chat met SPW