Het verantwoordingsorgaan: uw stem telt

In april 2018 worden verkiezingen gehouden voor het verantwoordingsorgaan (VO) van SPW. Leden van dit orgaan vertegenwoordigen de belangrijkste groepen in het pensioenfonds: deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers.

Adviseren bij belangrijke beslissingen

Het bestuur van SPW legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de manier waarop het is uitgevoerd. Daarnaast adviseert het verantwoordingsorgaan het bestuur over beleid. Dit doen ze gevraagd én ongevraagd. Het VO beoordeelt het handelen van het bestuur en de beleidskeuzes die gemaakt worden.

Stel u kandidaat voor het verantwoordingsorgaan

Op 1 juli 2018 start een nieuwe termijn voor het VO. Deelnemers en gepensioneerden kiezen in april 2018 de nieuwe leden. Voor deze verkiezingen zijn we op zoek naar geschikte kandidaten die opkomen voor de belangen van deelnemers en gepensioneerden. U kunt u nu opgeven als kandidaat voor deze verkiezingen.

Alles over de verkiezingen

In de aanloop naar de verkiezingen vindt u alle informatie op spw.nl/verkiezingen.

17-11-2017