In gesprek met leden van het Bestuur

Goed voor elkaar zorgen is nu belangrijker dan ooit

Bestuursleden Miranda Blomberg en Jim Schuyt blikken samen terug op 2020: het jaar van corona. Van alle coronamaatregelen tot aan de pensioenbeloften. En zij kijken vooruit naar 2021. Van het nieuwe pensioencontract tot aan keuzevrijheid.

Jim: “Een bewogen jaar, dat mag je van 2020 écht wel zeggen”

Een terugblik begint vaak met een plichtmatig ‘het was een bewogen jaar’. Op álle fronten is 2020 echt een bewogen jaar. Corona, thuiswerken, het nieuwe pensioenakkoord. Miranda vult aan: Ik herinner mij nog goed de persconferentie van minister-president Rutte op 12 maart waarin hij de maatregelen aankondigde. Samen bedenk je met het crisisteam: wat nu? Ondanks dat bewogen jaar denk ik dat onze deelnemers er wat SPW betreft bijna niets van gemerkt hebben.

Miranda: “Digitale operatie van gebouw naar mensen thuis”

We moesten natuurlijk allemaal heel snel omschakelen. Er kwam een digitale operatie van gebouw naar mensen thuis. Waarbij je je afvraagt of alles wel goed zal gaan. Heel spannend. Gelukkig konden we zonder hobbels en bobbels pensioenen op tijd uitbetalen. Ook bleven we telefonisch goed bereikbaar en waren we open voor antwoorden en hulp aan deelnemers en werkgevers. 
 
Jim: Ook als bestuur kwamen we snel in de modus van digitaal vergaderen. We organiseerden wekelijks een overleg met onze pensioenuitvoerder APG en hielden in de gaten of onze service en dienstverlening goed verliep. Naast het ongemak is er niks mis gegaan en is de trein blijven rijden. Dat was en bleef dus goed voor elkaar. Zoals je ook van ons als fonds mag verwachten. 
 
Natuurlijk heeft iedereen te maken met zoveel mogelijk thuiswerken en alle beperkingen en maatregelen die corona betekent. Elkaar niet of minder zien. Voor wie is dat nu niet moeilijk en lastig? De economische gevolgen treffen velen. Maar als we kijken waar wij voor staan, dan gaat het met jouw pensioen goed. 
 
Onze 6 pensioenbeloften waarmee wij op 1 oktober zijn los gegaan. Die beloften zijn niks nieuws. Veel van wat we beloven, doen we al. Alleen spreken we dat nu uit als beloften, waaraan jij ons mag houden.

Miranda: “Je organiseert je eigen feedback”

Sterker nog, op het moment dat je dingen belooft, kun je reacties verwachten. Zo blijven we ons samen al kaatsend van belofte naar reactie verbeteren. 
 
Jim gaat er nog iets dieper op in. Mensen die bij woningcorporaties werken, bouwen verplicht pensioen bij ons op. Juist daardoor hebben wij de plicht het goed te doen. Dat je erop mag vertrouwen dat wij het beste met jouw pensioen voor hebben. En meer zijn dan de financiële instelling die je pensioen regelt en uitkeert. Met de pensioenbeloften laten we zien dat we bij elkaar horen en voor elkaar zorgen. 
 
Miranda reageert enthousiast: Ze zijn net nieuw, maar nu al spreken jullie ons er op aan. Dat is geweldig en precies wat wij willen met onze 6 pensioenbeloften. Dan weet je wat er wel en niet goed gaat en wat je kunt verbeteren. Dat houdt ons scherp. Ook in deze bizarre tijden willen we goed voor elkaar zorgen en er voor elkaar zijn.

Jim: “Pensioenregeling van, voor en door ons samen”

We scoren goed als het gaat om vertrouwen. Maar we blijven onze stinkende best doen om het steeds beter te doen. Van Helder Overzicht & Inzicht, onze pensioenbeloften tot aan voorlichtingsbijeenkomsten, onderzoeken en klantpanels. Miranda: We gaan niet achteroverleunen omdat we het al goed voor elkaar hebben. Juist met de pensioenbeloften willen we reacties losmaken. Iedere reactie, vraag of klacht is een waardevolle kans voor een verbetering. Dat gebruiken we in 2021 en komende jaren om onze service te verbeteren. Want de pensioenregeling is niet van SPW maar van jou, van al jouw collega’s en al jouw oud-collega’s die nu misschien ergens anders werken of al genieten van hun pensioen.

Miranda: “Afgelopen jaar was natuurlijk niet alleen maar rozengeur en maneschijn”

De rentes blijven laag. Daardoor kunnen we in tegenstelling tot vorige jaren de pensioenen zelfs niet een beetje verhogen. Jim vult aan: Maar we hoeven ook niet te verlagen. We streven altijd naar verhogen. Dat zit er in 2021 helaas niet in. Als we kijken naar volgend jaar en verder komen er belangrijke dingen aan. Zo zijn we volop bezig met alles wat noodzakelijk is om een goede overgang naar een nieuwe pensioenregeling te bewerkstelligen. Wetgeving is nog niet rond. Het is goed dat er een besluit is genomen over het nieuwe pensioenstelsel. Maar we lopen geen polonaise. We kunnen straks wel eerder verhogen, maar we moeten ook eerder korten. 
 
Komend jaar krijgt in ons beleggingsbeleid maatschappelijk verantwoord beleggen extra aandacht. We gaan op zoek naar de juiste balans tussen een zo goed mogelijk rendement behalen en maatschappelijk verantwoord beleggen. Wat die balans is, gaan we in gesprek met werkgevers en deelnemers onderzoeken. Want wat vinden jullie van ons beleggingsbeleid?

Miranda: “Laten we in 2021 weer dicht bij elkaar kunnen zijn”

Wat ik vooral hoop, is dat we weer dichter bij elkaar kunnen zijn. Dat mensen weer terug kunnen naar een normaler leven. Jim: Het zal nooit meer helemaal worden zoals het was. Maar dat we weer keuzevrijheid hebben. De keuzevrijheid in ons pensioen kennen en gebruiken. Maar ook weer keuzevrijheid in ons leven. Op bezoek kunnen, mensen thuis uitnodigen, naar een concert of uit eten. En weer gewoon naar ons werk. 
 
Wat wij jullie vooral willen meegeven is: zorg goed voor elkaar. Wij wensen jou en jouw naasten het allerbeste voor 2021. En dat we vooral weer dichter bij elkaar mogen zijn.
 
Miranda Blomberg (werknemersvoorzitter) en Jim Schuyt (werkgeversvoorzitter)

16-12-2020