Het pensioenakkoord: de gevolgen voor SPW

Na jaren van onderhandelen is er eindelijk een akkoord bereikt rond een nieuw pensioenstelsel. Dit betekent dat het kabinet nu echt kan beginnen om het akkoord – samen met de sociale partners (werkgevers en werknemers) – uit te werken. Maar wat betekent dit akkoord nu precies voor SPW en u als deelnemer? Is daar al duidelijkheid over? Miranda Blomberg, bestuurs- en werknemersvoorzitter van SPW, en Jim Schuyt, werkgeversvoorzitter, geven antwoord op deze vraag.

AOW

“Eigenlijk bestaat het akkoord uit twee onderdelen: een akkoord over de AOW en een akkoord over het pensioenstelsel zelf. Met de wijzigingen in de AOW kunnen we direct aan de slag. Op korte termijn hebben we de gevolgen voor onze deelnemers in kaart. We informeren hen daarover: persoonlijk, via de website, MijnSPW en Helder Overzicht & Inzicht."

Pensioenstelsel

"Met het akkoord over het pensioenstelsel zal dat anders gaan, want de details moeten nog door een Stuurgroep worden uitgewerkt. Er is dus nog veel onduidelijk. Duidelijk is al wel dat het stelsel individueler wordt en meer keuzes zal bieden. Meer ruimte om zelf te kiezen vinden wij een heel goede ontwikkeling. De bedoeling van het nieuwe stelsel is dat de pensioenen eerder en vaker verhoogd kunnen worden, maar ook dat ze eerder en vaker worden verlaagd als de economische omstandigheden slecht zijn. 

Tot nu toe hebben wij gelukkig nog nooit de pensioenen van onze deelnemers hoeven te verlagen. We konden ze zelfs af en toe een beetje verhogen in de laatste jaren."

Informeren over de gevolgen

"We volgen de ontwikkelingen op de voet en informeren onze deelnemers en werkgevers zo goed mogelijk over de gevolgen voor hun pensioenen. We gaan er trouwens van uit dat het nieuwe stelsel op zijn vroegst pas in 2022 ingaat.”

21-06-2019

Chat met SPW