Beleidsdekkingsgraad eind mei 2018: 115,3%

De beleidsdekkingsgraad is eind mei 115,3% (eind april 114,9%). Door marktontwikkelingen stijgt de maanddekkingsgraad van 116,0% eind april naar 116,9% eind mei. Zowel het vermogen als de verplichtingen stegen in de maand mei 2018. Doordat het vermogen sterker is gestegen dan de verplichtingen stijgt de maanddekkingsgraad per saldo.

Bij een dekkingsgraad van 100% heeft SPW 100 euro in kas voor elke 100 euro aan huidige en toekomstige pensioenbetalingen. De vereiste beleidsdekkingsgraad ligt eind 2017 op 125,5%. Het fonds heeft dus een reservetekort. SPW heeft voor 1 april 2018 een herstelplan bij de toezichthouder ingediend waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen 10 jaar uit reservetekort kan komen. Hieronder ziet u de ontwikkeling van de maand- en beleidsdekkingsgraad van SPW over de afgelopen 12 maanden.

Ontwikkeling dekkingsgraad onzeker

Het verloop van de dekkingsgraad is afhankelijk van verschillende factoren zoals de rente, de aandelenkoersen en de levensverwachting. Deze factoren beïnvloeden het vermogen en de verplichtingen van SPW.

De ontwikkelingen op de financiële markten zijn onzeker. Het is daarom niet te zeggen hoe de dekkingsgraad van het fonds zich de komende tijd ontwikkelt. Lees hier meer over de ontwikkeling van het vermogen en de verplichtingen.

Meer weten?

Wilt u op de hoogte blijven van relevante financiële ontwikkelingen of wilt u inzicht in de ontwikkeling van de dekkingsgraad van de afgelopen periode? Houd dan de website in de gaten. Heeft u vragen over een van de gebruikte begrippen? Bekijk de begrippenlijst over de beleggingsbegrippen.

15-06-2018

Chat met SPW