Pensioenleeftijd SPW van 67 naar 68 jaar

Vanaf 1 januari 2018 wordt de pensioenleeftijd verhoogd naar 68 jaar. De pensioenleeftijd gaat van 67 naar 68 jaar, omdat vanaf 1 januari 2018 de fiscale grenzen voor pensioenopbouw worden aangepast. Om binnen deze grenzen te blijven, verhogen we de pensioenleeftijd. Door deze verhoging naar 68 jaar kunt u tot uw AOW-leeftijd blijven deelnemen aan de pensioenregeling van SPW.

Pensioenrichtleeftijd

De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd die pensioenfondsen hanteren voor het vaststellen van uw pensioenopbouw. Deze wordt door de overheid bepaald en is gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Sinds 2013 gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog. Als de AOW-leeftijd stijgt, stijgt dus ook de pensioenrichtleeftijd. 

Met pensioen vanaf 55 jaar

Het verhogen van de pensioenleeftijd wil niet zeggen dat u later met pensioen moet gaan. Dat kan nog steeds vanaf 55 jaar. Het opgebouwde pensioen zal dan wel lager zijn dan nu. Wilt u langer door blijven werken? Ook dat kan. U kunt de ingangsdatum van uw pensioen uitstellen tot uw 70e.

06-12-2017